Informacja dla podatników podatku VAT

211

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy uprzejmie informuje, że od początku stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy podatku VAT będą mieli obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej.

Dotyczy to również jednoosobowych działalności gospodarczych.

Ponadto od 01 stycznia 2018 roku wszyscy czynni podatnicy podatku VAT (w tym mikroprzedsiębiorcy) będą również objęci obowiązkiem comiesięcznego przekazywania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT, za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji.

Przepisy wymagają, by ewidencja była przekazywana za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu. Pierwsze pliki JPK-VAT mikroprzedsiębiorcy wyślą za styczeń w terminie do 26 lutego 2018 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców na szkolenie z Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w dniu 07 listopada 2017 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali numer 302 (III piętro) w siedzibie Urzędu Skarbowego przy ul. Prusickiej 2 w Trzebnicy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here