Droga dojazdowa do Jar już otwarta

240

W czwartkowe popołudnie odbyło się oficjalne otwarcie drogi dojazdowej do miejscowości Jary. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Arkadiusz Poprawa, Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Zakęś, Radny Rady Miejskiej Tomasz Gibalski, Sołtys Beata Trumpiel, Nadleśniczy Marcin Majewski, przedstawiciel firmy wykonawczej Strabag Sp. z o.o. Piotr Mikołajczak oraz Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Andrzej Małkiewicz. 

W ramach I etapu zadania wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej do miejscowości Jary o długości 990 m, współfinansowana ze środków otrzymanych z „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i Nadleśnictwo Oborniki Śląskie.

W II etapie wykonano wymianę nawierzchni asfaltowej na kolejnych 500 m drogi już w miejscowości Jary, tym razem w całości finansowaną ze środków własnych Gminy Oborniki Śląskie. Przy okazji robót na ulicy Akacjowej oraz dzięki, aż 70 % współfinansowaniu przez mieszkańców ulicy Dębowej, nawierzchnię asfaltową uzyskała również ich ulica. W ostatnim II etapie robót wykonane zostało wypełnienie ubytków masą bitumiczną dalszej części ulicy Akacjowej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here