Czy warto zdecydować się na staż dla bezrobotnych?

235

Staże dla osób bezrobotnych są korzystne, ponieważ pozwalają wejść na rynek pracy, zdobyć doświadczenie, a często mogą zmienić się w etat. Stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Staż to także rozwiązanie korzystne dla pracodawców – wynagrodzenie stażysty finansuje urząd pracy.

Staże są formą ich aktywizacji bezrobotnych i pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe. Staż taki można odbyć, korzystając z pomocy urzędu pracy lub angażując się jako uczestnik projektu (jeśli spełnia się kryteria grupy docelowej) finansowanego ze środków europejskich. Staż może odbywać każda osoba zarejestrowana jako bezrobotna w Urzędzie Pracy. Co do zasady trwać on może minimum 3 miesiące, a maksymalnie 6 miesięcy. Jednak osoby, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia, mogą odbyć nawet 12-miesięczny staż.

Dla kogo?

Z takiej możliwości skorzystać mogą oczywiście osoby bezrobotne. Często, zwłaszcza w przypadku projektów finansowanych ze środków europejskich, może zdarzyć się, że grupy docelowe, do których skierowany zostaje staż, zostają dokładnie sprecyzowane już na starcie. Pierwszeństwo, w takiej sytuacji, mogą mieć na przykład osoby bezrobotne do 25. roku życia lub po 50. roku życia, lub np. osoby długotrwale bezrobotne, które pozostawały w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy. Tyczy się to również osób bezrobotnych, które nie posiadają kwalifikacji do wykonywania żadnego zawodu czy są niepełnosprawne.

Jak dostać się na staż?

Jeśli decydujemy się na staż, który odbywać będzie się za pośrednictwem urzędu pracy, są  do wyboru dwie możliwości. Albo osoba bezrobotna samodzielnie szuka miejsca stażu i wybrana firma po pozytywnej decyzji zgłosi zapotrzebowanie na stażystę. Albo poszukujący stażu sprawdza w urzędzie pracy, jakie pojawiają się oferty i którzy pracodawcy obecnie poszukują stażystów.

Natomiast jeśli osoba bezrobotna zdecyduje się na staż w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich, w takiej sytuacji pierwszym krokiem jest zawsze złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez danego projektodawcę.

Staż to niepowtarzalna szansa na zdobycie doświadczenia w danym zawodzie, czy też poznanie tajników branży od tzw. kuchni. W tym czasie mamy możliwość nawiązania różnych kontaktów, a przede wszystkim sprawdzenie siebie, czy na pewno to jest to, co chcielibyśmy w życiu robić. Staże dają też ogromną możliwość realizacji prawdziwych projektów, poznania codziennego „życia” firmy i panujących w niej procedur, wymagań pracodawców oraz własnych słabych i mocnych stron.

Czy to się „opłaca”?

Korzyści z zatrudnienia stażysty są obopólne, dla samego zainteresowanego, jak i dla firmy. Firma, która decyduje się na zatrudnienie stażysty, nie ponosi żadnych kosztów zatrudnienia, ponieważ te finansowane są przez urząd pracy. Dzięki temu stażysta ma możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz poprawienia swojej sytuacji na rynku pracy. Bezrobotnemu w trakcie stażu przysługuje stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku miesięcznego. Obecnie jest to kwota w wysokości 997,40 zł brutto, co daje 851,63 zł netto, wypłacana przez właściwy urząd pracy. Za okres odbywania stażu osobie bezrobotnej nie przysługuje natomiast prawo do zasiłku. Ponadto stażysta nabywa prawo do świadczenia urlopowego podczas stażu – 2 dni na każde 30 dni odbywania stażu.

W sytuacji, kiedy po odbyciu stażu nie uda nam się jednak otrzymać etatu w danej firmie, to i tak nic straconego. Jeśli sprawdzimy się jako stażyści, poprosić można pracodawców o referencje, czy też polecenie nas w branży, komuś innemu, kto akurat takiego pracownika poszukuje. Jest to i tak ogromna korzyść, ponieważ przestajemy być anonimowymi bezrobotnymi i jest ogromna szansa, że jeśli nawet nie od razu, to za jakiś czas na pewno uda się znaleźć wreszcie wymarzony etat.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here