Czy to dobry pomysł, aby prochy zmarłych można było rozsypywać w przeznaczonym do tego miejscu?

89

Czy czeka nas rewolucja w pochówku zmarłych? Z roku na rok coraz popularniejszą formą pochówku zmarłych jest kremacja. Do tej pory prochy naszych bliskich spoczywały w specjalnych urnach. Niewykluczone, że już niedługo będzie można rozsypać ich prochy nad morzem albo w specjalnych ogrodach pamięci. Te drugie bowiem będą mogły powstać na naszych cmentarzach. Obecnie jednak takie działania są zakazane i surowo karane. Co może się zmienić?

Główny Inspektor Sanitarny przygotowuje projekt zmian w ustawie o cmentarzach i pochówku zmarłych, których prochy mogą być wkrótce legalnie rozsypywane w specjalnie w tym celu przygotowanych miejscach.

Już przed dekadą w Polsce na niektórych cmentarzach zaczęto praktykować rozsypywanie prochów zmarłych w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach – w przypadku osób, które sobie tego życzyły. Po doniesieniach medialnych ograniczono jednak te praktyki, okazało się bowiem, że są one niezgodne z polskim prawem.
Główny Inspektor Sanitarny chce to zmienić dzięki „Ogrodom Pamięci”, w których będzie można rozsypywać prochy zmarłych – jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z takiej formy pochówku. Obecnie po kremacji urna z prochami musi zostać złożona w kolumbarium albo złożona w grobie tradycyjnym lub urnowym. Na razie szczegóły projektu nie zostały oficjalnie przedstawione.
Wiadomo tylko, że projekt, zanim trafi do konsultacji społecznych, będzie musiał zostać zaopiniowany przez Ministerstwo Zdrowia, które wcale nie jest przychylne zaproponowanym zmianom. Jednak, jak podkreśla rzecznik GIS, nie będzie wielkiej rewolucji obyczajowej. I raczej nie będzie można trzymać urny z prochami na przysłowiowym kominku w domu.
W sondzie zapytaliśmy naszych czytelników czy to dobry pomysł, aby prochy zmarłych można było rozsypywać w przeznaczonym do tego miejscu?
Okazuje się, że zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 75% uważa, że jest to dobry pomysł, ponieważ każdy powinien mieć wybór, co zrobić z prochami po śmierci. Według 16% ankietowanych nie jest to dobre wyjście, a urny powinny być tradycyjnie chowane w kolumbarium tak jak do tej pory. Aż 8% ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.
Kiedy mogłoby dojść do zmiany przepisów, tego na razie nie wiadomo. Zważywszy jednak, jak delikatna jest to kwestia, raczej szybko to nie nastąpi.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here