Brak chętnych na remont szkoły w Kuźniczysku

186
Zdjęcie poglądowe

Rozbudowa szkoły w Kuźniczysku miała być kolejną z inwestycji, która przyczynić ma się do rozwoju placówek oświatowych w gminie Trzebnica. Pierwszy przetarg ogłoszono w połowie września. Zgłosił się do niego tylko jeden wykonawca, w związku z tym przetarg został unieważniony. Gmina ogłosiła drugi przetarg, jednak i w tym wypadku nie obyło się bez problemów.

Do tej pory zajęcia w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku odbywają się w dwóch oddalonych od siebie budynkach, co jest dużym utrudnieniem zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Postanowiono zatem jeden z budynków zmodernizować oraz rozbudować i finalnie ulokować wszystkich uczniów w jednym budynku szkolnym. Gmina Trzebnica na realizację tego zadania zamierza przeznaczyć środki w łącznej wysokości 4 652 659,39 zł.

Dlaczego gmina ogłosiła drugi przetarg? Ilu wykonawców zgłosiło swoje oferty? A przede wszystkim kiedy spodziewać można się rozpoczęcia ewentualnych prac?

Więcej w aktualnym wydaniu NOWej gazety trzebnickiej

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here