Blisko 1300 wykroczeń ujawniono w czasie akcji „Prędkość”

56

Policyjne działania, prowadzone na drogach województwa dolnośląskiego pokazują, że nadal dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji, powodowanych przez kierujących przekraczających dozwoloną, bezpieczną prędkość. W ostatnich dniach prowadzono wzmożone działania kontrolne pn. „PRĘDKOŚĆ”.

Wyniki są zatrważające

Podczas akcji skontrolowano ponad 2,2 tys. pojazdów i ujawniono blisko 1,3 tys. kierowców niestosujących się do ograniczeń prędkości.

Aż 19 osób straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym

Każdego dnia przyczyną wypadków, do których dochodzi na drogach, jest m.in. brawura jazda, połączona z nadmierną prędkością i łamaniem przepisów ruchu drogowego. Pomimo wielu apeli policjantów nadal znajdują się osoby, które nagminnie narażają swoje i innych życie.
Akcja typu „PRĘDKOŚĆ” prowadzona przez policjantów z Dolnego Śląska ma na celu przypomnieć kierowcom o konsekwencjach przekraczania dozwolonej prędkości.
Pamiętajmy, że na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo dynamiczna, może dochodzić do wielu niebezpiecznych i nagłych sytuacji, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który spowoduje, że nie zareagujemy odpowiednio szybko, albo nie opanujemy prowadzonego pojazdu i dojdzie do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych, których konsekwencje będziemy odczuwać do końca życia.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here