Uprawnienia zawodowe asystentki stomatologicznej

729

Praca w zawodzie stomatologa wymaga wieloletnich studiów wyższych i praktyki zawodowej, aby w końcu móc założyć własną działalność, pracować w gabinecie w publicznej służbie zdrowia lub w klinice prywatnej. W pracy stomatologa bardzo ważną rolę odgrywa asystentka, która przygotowuje pacjenta do zabiegów leczniczych i profilaktycznych oraz dba o czystość narzędzi wykorzystywanych przez lekarza. Jakie uprawnienia zawodowe posiada asystentka stomatologiczna?

Jak zostać asystentką stomatologiczną?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami asystentką stomatologiczną, która wykonuje czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych, może zostać osoba po zakończeniu edukacji na poziomie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Jednocześnie kompetencje asystentki będzie posiadała higienistka stomatologiczna, która nabywa je w trakcie swojej nauki.

Asystentka stomatologiczna pełni funkcję pomocniczą w gabinecie stomatologicznym. Jest pomocą dentystyczną i może pracować także w gabinetach realizujących kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kompetencje asystentki

Wykształcona asystentka stomatologiczna, na przykład po ukończeniu szkoły policealnej we Wrocławiu, może pracować wraz z dentystą w gabinecie, pomagając mu w działalności leczniczej. Odpowiada ona za przygotowanie gabinetu do pracy i asystuje lekarzowi w trakcie wykonywania zabiegów leczniczych i profilaktycznych. Ma kompetencje do realizowania czynności administracyjnych, związanych z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego.

Nie może ona jednak sama wykonywać żadnych zabiegów przy pacjencie. Może go wspierać, zwłaszcza wtedy, gdy odczuwa lęk przed wizytą u dentysty. Asystentka na prośbę lekarza kontroluje tętno i ciśnienie krwi pacjenta podczas zabiegów – jest to w szczególności potrzebne i często praktykowane przy zabiegach z zakresu chirurgii szczękowej. To asystentka obsługuje sprzęt diagnostyczny i leczniczy, w tym lusterko stomatologiczne, lampę doustną czy narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych oraz wszelkie instrumenty chirurgiczne. Osoba zatrudniona na takim stanowisku może prowadzić dokumentację medyczną pacjentów i wykonywać czynności administracyjne, związane z funkcjonowaniem gabinetu. Powinna sprawować nadzór i realizować zadania dotyczące przechowywania oraz przygotowania stosowanych w gabinecie leków, materiałów stomatologicznych, narzędzi, sprzętów i mas wyciskowych, niezbędnych do zabiegów protetycznych.

SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here