Ulice w Żmigrodzie zmieniły nazwy

553

Urząd Miejski w Żmigrodzie poinformował, że zmienione zostaną następujące nazwy ulic w Żmigrodzie:

– ulica PKWN zmieniła nazwę na „ulica Św. Jana Pawła II”;
– ulica 22-go Lipca zmieniła nazwę na „ulica Akacjowa”;
– ulica J. Krasickiego zmieniła nazwę na „ulica Ignacego Krasickiego”.

Zmiana ulic została dokonana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Zgodnie z tą ustawą nazwy ulic należy zmienić w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 2 września 2017 r.

Co ważne – w świetle tej ustawy nie ma potrzeby wymiany dowodów osobistych oraz innych dokumentów, gdyż zmiana nazwy dokonana na podstawie tej ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

„Pisma  oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat” – art. 5 ustawy.

Ważne, żeby o zmianie adresu właściciele nieruchomości poinformowali Starostwo Powiatowe w Trzebnicy jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków (druk zgłoszenia zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków dostępny w Starostwie Powiatowym w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Leśna 1).

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here