Uczniowie muszą płacić za dojazd do szkoły

1516

W poniedziałek 4 września 2017 r. ruszyła machina szkolna, a co za tym idzie akcja biletowa we wszystkich szkołach.

Starosta płacić nie chce

O sprawę dowozów dzieci, na ostatniej sesji Rady Powiatu dopytywał także radny ze Żmigrodu, Damian Sułkowski.

Chciałbym się dowiedzieć czy Powiat będzie realizował nieodpłatny dowóz dzieci do Szkoły Powiatowej w Żmigrodzie, czy uczniowie tak jak w tej chwili, będą musieli kupować bilety i jeździć za własne pieniądze? – pytał radny Sułkowski.

Gdyby pan znał Ustawę o systemie oświaty, to by pan wiedział, że obowiązek dowozu dzieci do szkoły podstawowej i do gimnazjum spoczywa na danej gminie. W związku z tym, jeżeli są pobierane pieniądze od tych uczniów, którzy dojeżdżają do Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła, to jest to nielegalne, bo gmina ma obowiązek dowieźć dzieci do szkoły – odpowiadał starosta, a Damian Sułkowski podkreślił, że gmina ma obowiązek dowieźć dzieci, ale do szkoły podstawowej i gimnazjum, a nie do średniej.

– Jeśli chodzi o ścisłość, to gmina powinna dowieźć dzieci do gimnazjum gminnego i ten kawałek dzieci powinny sobie dojść do swojej szkoły, bo tak mówi litera prawa. Dyrektor szkoły powiatowej już rozmawia z burmistrzem Robertem Lewandowskim, żeby ten problem rozwiązać, bo burmistrz postępuje niezgodnie z prawem – dodał starosta.

– Ale rozmawiał czy rozmawia? Teraz chyba nie ma żadnego porozumienia – dopytywał radny. – Nie musi być żadnego porozumienia, dzieci muszą mieć dowóz, a to jest sprawa burmistrza – przekonywał starosta.

Radny chciał usłyszeć konkretną odpowiedź, kiedy problem zostanie rozwiązany i kiedy dzieci będą jeździć bezpłatnie, ale… żaden konkret nie padł.

Czytaj na kolejnej stronie…

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here