Mieszkańcy korzystają z nowych dróg

235

Dobiegły końca prace związane z przebudową trzech ulic w gminie Wisznia Mała: w Krynicznie, w Rogożu oraz w Strzeszowie. Wykonawcą prac była firma: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotroniowicach 54.

W piątek 8 września odbył się oficjalny odbiór ulic. Uczestniczyli w nim: Joanna Kubacka- Kierownik Referatu Remontowo-Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska (RIiOŚ), Agnieszka Dzierżek – pracownik RIiOŚ, Jerzy Ozimina – Inspektor Nadzoru, Sylwia Fidler Kaczan – wiceprezes zarządu, Daniel Wróblewski – Kierownik Budowy.

Mieszkańcy ul. Ogrodowej w Krynicznie mogą już korzystać z nowo powstałej nawierzchni asfaltowej, dojazdowej do swoich domostw. Wybudowana droga ma długość ok. 340 m i szerokości 4 m oraz posiada pobocza z kruszywa. Inwestycja została sfinansowana przy udziale funduszu sołeckiego.

Dobiegła końca przebudowa ul. Wierzbowej w Rogożu o długości ok. 250 m (w kierunku Szymanowa), która została wykonana również w ramach funduszu sołeckiego. Mieszkańcy uzyskali nową nawierzchnię asfaltową o szerokości 4 m prowadzącą do ich domów wraz z poboczem oraz zjazdami na posesje.

W Strzeszowie zakończył się drugi etap przebudowy ulicy Mienickiej. Na długości 200 m została położona nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5 m. Ułożony został także chodnik. Pozostał jeszcze do wykonania trzeci etap inwestycji obejmujący wykonanie nowej nawierzchni ulicy oraz chodnika z parkingiem przy kościele, który planuje się na 2018 rok.

Ponadto rozpoczęliśmy prace na ulicy Krętej w Piotrkowiczkach. Mieszkańcy już niebawem będą mogli korzystać z drogi o długości ok. 200 m i szerokości 4 m zbudowanej z kostki betonowej oraz poboczy z kruszywa. Realizacja inwestycji odbędzie się przy udziale funduszy sołeckich.

Trwa również I etap przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Szymanów – Szewce o długości ok. 820 m. Droga ta zostanie wykonana z masy bitumicznej, a pobocza z kruszywa. Budowa drogi jest możliwa dzięki otrzymaniu dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne na 2017 rok.

Do końca roku planujemy również przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 404 (ul. Długa w kierunku peronu) w Szewcach o dł. ok 950 m. Jezdnia o szerokości 6 m zostanie wykonana z masy bitumicznej, a pobocza z kruszywa. Inwestycja ta jest współfinansowana przez zarządcę drogi wojewódzkiej – Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Każdego roku sukcesywnie przybywa nowych dróg w gminie Wisznia Mała. Poprawiają one komfort mieszkańców, a co ważniejsze bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here