Krajowe eliminacje do konkursu „Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” na 2017 rok

39

Rusza kolejna edycja konkursu „Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”. Tegoroczny temat to: „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”.

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs „Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Estonia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Tematem Konkursu ECPA jest „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto Regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości oraz Prezentowania Projektów przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUPCN w  Estonii.

Zgodnie z założeniami każdy kraj może zgłosić jeden projekt do konkursu ECPA.

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany w drodze eliminacji krajowych przez komisję powołaną przez Departament Komunikacji Społecznej MSWiA. W imieniu organizatora, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Projekty należy składać do DKS MSWiA do dnia 8 września 2017 r.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here