Jak pozyskać „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców”?

60

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) we Wrocławiu zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców w kontekście aktualnie ogłoszonych naborów. Spotkanie odbędzie się 20 września br. we Wrocławiu.

Podczas spotkania zostaną przedstawione zasady ubiegania się o dotacje w ramach ogłoszonego konkursu dla działania 1.5 A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, adresowanego do mikroprzedsiębiorców, dedykowanego innowacjom w rzemiośle. Zaprezentowane zostaną warunki ubiegania się o dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Przedstawiciel Głównego Punktu Informacyjnego omówi aktualnie trwające oraz planowane konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Uczestnicy zapoznają się także z założeniami projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”, dedykowanego przedsiębiorcom z Dolnego Śląska.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym mikroprzedsiębiorców – rzemieślników (w rozumieniu Ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle).

Spotkanie odbędzie się 20 września 2017 r. we Wrocławiu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego województwa Dolnośląskiego przy ul. Walońskiej 3-5 (I piętro, sala 122) w godzinach 10.00-13.00.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres pife@dolnyslask.pl, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 71 776 95 01, 71 776 96 51.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here