Fundusze sołeckie rozdzielone

229

Znamy już kwotę funduszu sołeckiego gminy Zawonia na 2018 rok. Ważną informacją dla mieszkańców jest fakt, że w tym roku otrzymali ponad 70 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

Funduszem sołeckim są środki wydzielone z budżetu gminy, które w świetle obowiązujących przepisów, mają zostać przeznaczone na realizację zadań służących poprawie jakości życia mieszkańców danego sołectwa. W skład takich zadań może wchodzić mnóstwo inicjatyw – od wyposażenia świetlic wiejskich, tworzenie miejsc rekreacji po budowę placów zabaw.

O wiele więcej do wykorzystania

W 2018 roku mieszkańcy poszczególnych sołectw na terenie gminy Zawonia będą mieli do wykorzystania dokładnie 374 327,85 zł. Jest to o prawie 73 tys. zł więcej niż w roku 2017. Na co mieszkańcy przeznaczą przyszłoroczny fundusz sołecki muszą zadecydować do końca września i też w tym czasie złożyć odpowiedni wniosek o środki z funduszu.

Wniosek zostaje uchwalony na zebraniu wiejskim, na którym musi być obecnych przynajmniej 15 pełnoletnich mieszkańców danego sołectwa

W tym momencie trwają więc gorączkowe przygotowania propozycji wydatków poszczególnych sołectw. Sołectwo Niedary na przykład wstępnie zaplanowało zaproponować realizację takich zadań, jak dofinansowanie działania strony internetowej ich sołectwa, działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej poprzez dofinansowanie Senioriady, Mikołajek czy zawodów sportowych i zajęć rekreacyjnych.

to dopiero początek pomysłów

W roku poprzednim mieszkańcy Niedar w ramach funduszu sołeckiego mogli wykonać między innymi naprawę nawierzchni przy ulicy Różanej czy doposażyć świetlicę wiejską w potrzebny sprzęt.

Czytaj dalej…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here