Co zmienia się w nowym roku szkolnym?

123

Skończyły się wakacje, po ponad dwóch miesiącach uczniowie wrócili do szkolnych ławek, jednak pewne kwestie w nowym roku szkolnym nieco się zmieniły. Sprawdzamy jakie zmiany przyniósł nowy rok szkolny.

Nowy ustrój szkolny

To chyba jedna z największych zmian, jaka weszła w życie od nowego roku szkolnego. Dotychczasowy system szkolny, który składał się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej szkoły zawodowej i szkół policealnych, od teraz będzie stopniowo przekształcany. Docelowo nowy system będzie obejmować 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia, 2-letnią szkołę branżową II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz szkołę policealną.

Wygaszanie gimnazjów

W tym roku po raz pierwszy, wiosną w szkołach nie odbyła się rekrutacja do I klas gimnazjalnych. Uczniowie, którzy skończyli w czerwcu VI klasę szkoły podstawowej, we wrześniu, zamiast rozpocząć naukę w gimnazjum, kontynuować będą naukę w VII klasie. Rok później rozpoczną naukę w klasie VIII, po której zakończeniu będą pisać egzamin ósmoklasisty. Tak rozpoczęło się oficjalne wygaszanie działalności gimnazjów.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here