Znamy zwycięzcę Budżetu Obywatelskiego

152

To mieszkańcy mają zadecydować, co jest dla niech najważniejsze i w ramach Budżetu Obywatelskiego wybrać jedną inicjatywę, która zostanie wykonana na zlecenie gminy. W tym roku mieszkańcy już wybrali, na co chcą przeznaczyć 200 tys. zł.


Podobnie jak w poprzednim roku, w Żmigrodzie odbyło się głosowanie w Budżecie Obywatelskim. Przypomnijmy, że mieszkańcy moli składać swoje propozycje, na co powinno zostać wydane 200 tys. zł. Podobnie jak na wsiach mieszkańcy mogą głosować na co wydać fundusz sołecki, tak mieszkańcy miast mają swój Budżet Obywatelski. Wszystko odbywało się zgodnie z przyjętym harmonogramem. I tak, najpierw mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje, potem były one weryfikowane, a następnie można było głosować.

I tak, w tym roku zgłoszono 3 propozycje: Remont chodnika na ul. Kwiatowej w Żmigrodzie (238 głosów);  M.O.J. – Młodzieżowy „Ogródek Jordanowski” (177 głosów);  Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na podwórzach w rejonie ul. Szkolnej w Żmigrodzie (39 głosów).
Ponieważ większość głosujących poparła Remont chodnika na ul. Kwiatowej po lewej stronie od ul. S. Batorego (wymiana starych płyt betonowych na nową kostkę betonową), a długość chodnika ok. 400 metrów, to ta inwestycja będzie realizowana. Jak napisali w uzasadnieniu pomysłodawcy remontu „w ostatnich latach wykonany został remont chodnika po stronie prawej od ul. S. Batorego oraz wymieniony krawężnik po stronie lewej. Ponadto zagospodarowano pas zieleni oraz wykonano nową nawierzchnię drogi. Do zakończenia kompleksowej modernizacji ulicy pozostało tylko wykonanie remontu chodnika (wymiany starych płyt betonowych na nową kostkę) po stronie lewej.
Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ulicy oraz poprawi wizerunek terenu”.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here