Śmieci stoją, robaki się mnożą

497

– Mamy lato, upały, a śmieci wywożone są co dwa tygodnie. W takich temperaturach w śmieciach mnożą się robaki. W dodatku z kubłów wydobywa się smród – mówi mieszkaniec Wilczyna.

Mamy osiedlową „atrakcję”. Otóż rada miasta Obornik Śląskich uchwaliła bez konsultacji z mieszkańcami, czyli suwerenem, wywózkę odpadów mieszanych raz na dwa tygodnie. Nie, że jest to novum, bo uchwalone zostało to już spory czas temu, aczkolwiek miarka się przebrała – mówi pan Hubert, mieszkaniec Wilczyna.

 – Wokół domów z kubłów smród, larwy much po płocie ostatnio mi pełzały. W deszczu, tuż po zabiegu chirurgicznym, biegałem wokół frontowego płotu i spłukiwałem je, tłukłem jak w jakimś onirycznym transie wprost z Franza Kafki. Problem jest o tyle duży, że ciężko, żeby przy 25-30 st. Celsjusza jakie panują latem muchy nie zalegały się w naszych kubłach przy częstości wywozu co 2 tygodnie – mówi pan Hubert i dodaje, że ma małe dziecko, co „dodatkowo potęguje problem w kuble”.

Staram się zachowywać maksymalną higienę w kubłowym obszarze, ale przy wysokiej wilgotności i upale nie ma cudów. Śmieci muszą być częściej wywożone. Przez telefon ZGK w Obornikach Śl. poinformowano mnie, że mogę dostawić sobie dodatkowy kubeł. Problem nie polega na ilości śmieci jakie produkuję, ale na częstości ich wyrzucania. Żona pisała do nich maile w tej sprawie do ZGK i cisza. Idealna wprost czarna dziura. Wpadło i już nie wyszło – denerwuje się pan Hubert.

Wszystko zgodnie z regulaminem

Kiedy zwróciliśmy się do Zakładu Gospodarki Komunalnej z prośbą o wyjaśnienie sprawy, otrzymaliśmy następującą odpowiedź.

„Już na wstępie informujemy, że do naszej Spółki, wbrew treści tego wystąpienia, nie wpłynął dotąd żaden mail w tej sprawie. Odnosząc się zaś do opisanej sytuacji, informujemy, że Spółka ZGK, jako wykonawca usługi odbioru odpadów z terenu miasta i gminy Oborniki Śląskie, świadczy swoje obowiązki na podstawie i zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie oraz przyjętym harmonogramem ich odbioru, ustalonym przez Gminę. W związku z tym, jeżeli przedmiotem wystąpienia nie są zastrzeżenia związane bezpośrednio ze świadczoną usługą, adresatem zgłoszenia w tej sprawie pozostaje Urząd Miejski w Obornikach Śląskich.Wyłącznie na marginesie wskazujemy i rekomendujemy, że właśnie z uwagi na warunki atmosferyczne, na które powołuje się zgłaszający, również mieszkańcy, pozostający właścicielami pojemników winni po odbiorze odpadów sprawdzać, czy w pojemnikach nie pozostały jakieś fragmenty organiczne, bowiem nawet najmniejsza ich ilość może prowadzić do sytuacji z załączonego zdjęcia, a za ten stan nie sposób przypisać winy rzekomo zbyt rzadkiej częstotliwości odbioru. Co więcej, zgłoszony przypadek pozostaje jak dotąd jedynym, a przecież zarówno warunki atmosferyczne jak i harmonogram odbioru  pozostają jednakowe dla wszystkich mieszkańców”.

 Śmieci trzeba pakować w worki

Jak powiedziała nam Małgorzata Jewiarz z Wydziału Ochrony Środowiska w UM w Obornikach Śl., zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. – Dodatkowo uszczegółowiono, iż od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej – mówi Małgorzata Jewiarz. Jak dodaje, Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy, uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. Określa on szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, m.in. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych, która obecnie wynosi „nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie”.

Od momentu zmiany częstotliwości odbioru zmieszanych i biodegradowalnych odpadów komunalnych w 2014r. do tutejszego Urzędu Miejskiego nie było zgłoszeń mieszkańców, które wskazywałyby na konieczność zmiany częstotliwości odbioru tych frakcji odpadów. W celu uniknięcia podobnych sytuacji, szczególnie w okresie letnim, należy zabezpieczać w workach wyrzucane odpady, w których mogą składać jaja muchy bądź inne insekty, w szczególności odpady z mięsa, pampersy, bądź opatrunki oraz myć pojemnik odpowiednimi środkami po każdorazowym opróżnieniu – radzi urzędniczka.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here