Ruszą prace na Winnej Górze?

392

Mieszkańcy Trzebnicy i okolic jeszcze do niedawna intensywnie korzystali z uroków niecodziennego ukształtowania terenu, jakim jest Winna Góra. Położenie wzniesienia, które jest pozostałością po lodowcach, pozwala mieszkańcom podziwiać panoramę Trzebnicy i obcować z przyrodą, a to wszystko niedaleko ich domów.

Obecnie zaniedbany teren jest bardziej nocnym miejscem spotkań młodzieży niż miejscem spacerowo-widokowym. Na wzniesieniu, potocznie zwanym „Kociakiem” brakuje ławek, oświetlenia, a przede wszystkim systematycznego koszenia bujnie rozrastającej się roślinności.
Niejednokrotnie pisaliśmy o tym, że Winna Góra, zamiast być atrakcją Trzebnicy, coraz częściej stanowi negatywną wizytówkę miasta. Niszczeją elementy oświetleniowe, a na miejscu zbiera się coraz więcej śmieci. I mimo, że przez wiele lat powstało wiele koncepcji na zagospodarowanie tego miejsca, do tej pory niewiele udało się zrobić. W zasadzie poza wielkimi planami niezrobione zostało nic. Okazuje się jednak, że już niedługo może się to wszystko odmienić.

Pod koniec marca tego roku burmistrz Trzebnicy Marek Długozima wraz z rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Adamem Jezierskim, podpisali porozumienie o współpracy w ramach realizacji najnowszego pomysłu na zagospodarowanie Winnej Góry. Starania o zagospodarowanie projektu wspiera także prof. dr hab. Jan Burdukiewicz.

Projekt stworzenia Trzebnickiego Parku Kulturowego „Winna Góra”, wykonany został przez architekta Bartosza Żmudę z firmy Creoproject już na początku 2016 roku. W projekcie przygotowane zostały wstępne wizualizacje nowej szaty Kociaka, uwzględniające walory turystyczne i historyczne góry. Projekt jest bardzo atrakcyjny – ścieżka dydaktyczna, stanowisko edukacyjne, punkt widokowy i edukacyjny plac zabaw, kolejka turystyczna, tyrolka, czyli zjeżdżalnia grawitacyjna na linie oraz ścianka wspinaczkowa.

Co jest w planach?

Niedawno ogłoszony został pierwszy przetarg związany z realnym przeniesieniem planów w życie. Gmina Trzebnica opublikowała w ostatnich dniach zapytanie ofertowe dotyczące zadania pod nazwą „Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne”.

Zadanie to podzielone zostało na dwie części. Pierwsza odnosi się do opracowania projektowego tzw. małej pętli. Czyli jednej ze ścieżek edukacyjnych, która będzie krótszą trasą zwiedzania, a która obejmować będzie najważniejsze przystanki edukacyjne związane z epoką lodowcową. W skład zadania wchodzą zatem prace związane z koncepcją projektową komunikacji (pomosty, place itp.) oraz wykonaniem małej architektury czyli m.in. ławki, tablice informacyjne, paleniska, tarasy widokowe oraz plac ze szkieletem nosorożca i park głazów narzutowych.

Drugie zadanie odnosi się do zagospodarowania terenów dużej pętli. W tym wypadku również kwestia wiąże się z opracowaniem projektowym ciągów komunikacyjnych oraz małej architektury, w skład której wchodzi m.in. plac z wieżą widokową, tematyczny plac zabaw. Zmianie podlegać będzie również architektura krajobrazu i uzbrojenie terenu w odpowiednie oświetlenie i monitoring.

Co ważne wszelkie prace prowadzone będą pod nadzorem m.in. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 Termin składania ofert mija 25 sierpnia, według zapisu oferty termin wykonania zamówienia obowiązywać będzie od dnia podpisania umowy do…9 listopada 2017 roku. Nie wiadomo jednak jaką kwotę gmina zamierza przeznaczyć na przeprowadzenie pierwszych prac.

 

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here