Pamiętaj o fakturach, możesz dostać zwrot podatku

32

Każdy rolnik ma możliwość odzyskać część pieniędzy, które w tym roku wydał na olej napędowy, używany do produkcji rolnej. Podstawą do uznania takiego wniosku o zwrot są zebrane faktury VAT. 

W 2017 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej jeszcze w jednym terminie, który obowiązuje od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017. W tym wypadku mowa o okresie rozliczeniowym od 1 lutego 2017 do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych. 

Po złożeniu wniosków, pieniądze wypłacane będą w terminie od dnia 1 do 31 października 2017. Środki wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here