Podpisanie umowy partnerskiej

188

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w czwartek 17 sierpnia 2017 roku wspólnie z Burmistrzem Wołowa Dariuszem Chmurą oraz Burmistrzem Żmigrodu Robertem Lewandowskim podpisali umowę partnerską na realizację projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim”.

Na realizację budowy II etapu ścieżek rowerowych pozyskano dofinansowanie w kwocie 8 075 000,01 zł, z czego na gminę Prusice przypada 1 785 000,00 zł.

W ramach drugiego etapu wybudowanych zostanie ok. 28,59 km ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W samej gminie Prusice powstanie 6,7 km ścieżek rowerowych na trasie od drogi krajowej nr 5 przez Krościnę Małą do drogi powiatowej nr 1349D – drogą powiatową nr 1349D przez S5 (nowy wiadukt) – do  Jagoszyc – przez Jagoszyce – od  Jagoszyc do Chodlewka i Borówka – w Borówku przechodzi z drogi powiatowej nr 1349D na drogę wojewódzką nr DW342 – do terenu zabudowanego Skokowa – poinformował Lider Projektu, Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając:

–  Na terenie gminy Żmigród powstanie ścieżka rowerowa o długości 12,99 km na trasie Przedkowice – Osiek – Żmigród, zaś w Gminie Wołów zaplanowano wybudowanie 8,9 km ścieżki na odcinku Mojęcice – Lubiąż na trasie rekreacyjno-turystycznej Wołów-Lubiąż.

Trasy rowerowe mają zapewnić ciągłość ruchu rowerowego w gminach, umożliwiając rowerzystom dostęp do dróg publicznych, miejsc charakterystycznych i atrakcji turystycznych regionu przy jednoczesnej ochronie zasobów przyrodniczych i zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo znajdujące się na terenach gminy Prusice, Żmigród i Wołów.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here