Od 1 sierpnia nowe wnioski na 500+

198

Od pierwszego sierpnia trzeba złożyć nowe wnioski o 500 Plus. Są też nowe zasady, m.in. dla samotnych rodziców.

Nowy wniosek musi złożyć każdy, kto chce kontynuować lub zacząć korzystać z rządowego programu. Wnioski nie są składane z urzędu, nie są automatycznie realizowane, w związku z tym trzeba je od nowa wypełnić Urzędnicy na dokumenty będą czekać od pierwszego sierpnia.

Co ważne jeżeli złożymy wniosek w terminie do 30 sierpnia to przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 października. Natomiast jeżeli wniosek złożony zostanie we wrześniu to wypłata nastąpi nie później niż do 30 listopada, z wyrównaniem za październik i listopad.

Co się zmienia?

Nowe przepisy nakładają obowiązek ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko. Zgodnie z nowym przepisem świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje osobie samotnie je wychowującej, jeżeli nie zostało przez sąd ustalone, świadczenie alimentacyjne.

Wprowadzono też nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym. Od 1 sierpnia dochód w tym przypadku nie będzie już ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku.

 Wniosek o świadczenie można złożyć w gminie, w której mieszkamy, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here