Można dostać nawet 6 tys. zł

128

Ogłoszono III nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie X”2017. Termin naboru to 24.07.2017 – 22.08.2017, a realizacja projektów to termin 1 września – 31 grudnia tego roku. Wypełnione wnioski należy przesłać do 22.08.2017 do godz. 23:59. 

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2017 wspierane będą projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, przewidują działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności, będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Program  „Działaj Lokalnie” skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (min. 3 osoby). W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminie Żmigród (jako jedyne z naszego powiatu). Łączna pula przeznaczona na granty w III naborze w 2017 r. wynosi co najmniej  22 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji do 6 tys. zł,

Szkolenie z wypełniania wniosków odbędzie się w Miliczu 8 sierpnia w godz. 16 – 18 w sali konferencyjnej CAL Waresiaka 7.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here