Kto będzie dowoził dzieci do szkół?

163

Warunki gminy

Gmina Prusice w tym roku podzieliła zadanie związane z dowozem dzieci do szkół na trzy części. Na pierwsze zadanie – dowozy i odwozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Prusice w roku szkolnym 2017/2018 wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu, postanowiono przeznaczyć 450 tys. zł. Na drugie zadanie – dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Prusice wraz z zapewnieniem im opieki w trakcie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie, postanowiono przeznaczyć niecałe 69,3 tys. zł, z kolei na trzecie zadanie – dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Prusice wraz z zapewnieniem im opieki w trakcie przewozu do Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych w Trzebnicy i Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu, postanowiono przeznaczyć kwotę blisko 91 tys. zł.

Kryteriami którymi kierowała się w ocenie przedstawionych ofert gmina były: cena ofertowa w złotych (cena 1 karty pojazdu oraz cena całkowita), wiek pojazdów oraz jakość przewozów (wyposażenie w klimatyzację).

Przetarg rozstrzygnięty, ale częściowo

W tym roku, podobnie zresztą, jak w roku ubiegłym, do przetargu stanęły dwie firmy -„Jędruś” Przewozy Autokarowe Jan Niedbała  z siedzibą w Rawiczu oraz firma CONTINENTAL-TRAVEL Kuczyński Zbigniew Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne również z Rawicza.

 Wówczas, jako wykonawcę wyłoniono firmę CONTINENTAL TRAVEL Kuczyński Zbigniew Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne z  Rawicza za cenę 398 640,00 zł. Oferta uzyskała w zeszłym roku największą możliwą liczbę punktów przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów oceny ofert (100/100 pkt) w związku z czym została uznana za najkorzystniejszą.

W tegorocznym przetargu, w części pierwszej, firma „Jędruś” Przewozy Autokarowe Jan Niedbała z Rawicza wskazała  kwotę całkowitą 558 065,00 zł,wiek autokarów został określony na 21,8 lat, co łącznie dało 47,54/100 pkt.

Oferta przedstawiona przez firmę CONTINENTAL-TRAVEL Kuczyński Zbigniew Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne z Rawicza wskazała kwotę całkowitą w wysokości 442 150,00 zł,  wiek pojazdów został określony na 18,2- czym uzyskał 60/ 100 pkt. Ta oferta zmieściła się więc w warunkach finansowych postawionych przez gminę Prusice, na którą gmina zarezerwowała kwotę w wysokości 450 tys. zł i dlatego została uznana za najkorzystniejszą, a firma  CONTINENTAL-TRAVEL Kuczyński Zbigniew Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne została wybrana, jako wykonawca części pierwszej zadania.

Zbyt drogie oferty

 Do realizacji części drugiej przetargu, przystąpił jeden oferent – firma „Jędruś” Przewozy Autokarowe Jan Niedbała  z Rawicza, który wskazał kwotę 104 500,00 zł, jako cenę całkowitą. Pojazdy przeznaczone do realizacji części drugiej przetargu zostały wyposażone w klimatyzację, a ich wiek został określony na 9 lat, dzięki czemu oferent zdobył  90/100 pkt.

Ta sama firma, również jako jedyna przedstawiła swoją ofertę na realizację trzeciej części przetargu. Firma „Jędruś” Przewozy Autokarowe Jan Niedbała wskazała kwotę 114 710,00 zł, jako cenę całkowitą. Zdobyła w tej kategorii 95/100 pkt również w związku z wiekiem pojazdów określonym na 9 lat i wyposażeniem ich w klimatyzację.

Jednak oferty zarówno na drugą, jak i trzecią część przetargu pod względem finansowym, przewyższają kwoty  założone na to zadanie przez gminę (w drugiej części zadania o prawie 35 tys. zł, a w trzeciej o około 13 tys. zł), dlatego też gmina postanowiła unieważnić przetarg na obie części zadania:

W chwili obecnej Zamawiający (gmina Prusice- przyp. red.) nie może zwiększyć planowanej kwoty na realizację zamówienia do wysokości najkorzystniejszej oferty w celu sfinansowania wykonania wszystkich części zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest unieważnić część postępowania. Udzielenie zamówienia przy braku środków finansowych na jego pokrycie stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych, gdyż Zamawiający nie może dokonywać wydatków niezgodnie z przeznaczeniem środków oraz z przekroczeniem wysokości wynikającej z planu finansowego – można przeczytać w uzasadnieniu unieważnienia drugiej i trzeciej części postępowania przetargowego z dnia 25 lipca.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here