KOWR czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zastąpi 2 agencje rolne

287

1 września swoją działalność rozpocznie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zastąpi on dwie agencje rolne. Część zadań likwidowanych instytucji przejmie ARiMR. Co planowane zmiany oznaczają dla rolników?

Od 1 września nie będzie już ani Agencji Rynku Rolnego ani Agencji Nieruchomości Rolnych. Ich miejsce zgodnie z decyzją ministra zajmie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.  Pełnomocnikiem do spraw utworzenia nowej instytucji został sekretarz stanu Zbigniew Babalski.  Zarządzał będzie nią dyrektor generalny, powoływany przez Radę Ministrów, na wniosek ministra rolnictwa.

Zmiany te mają na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie kosztów ich funkcjonowania oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów. Szacuje się, że zniesienie dwóch agencji rolnych i zastąpienie ich jednym ośrodkiem przyniesie wymierne oszczędności. Zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich przejdą do KOWR, natomiast pozostałe przejmie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) i tym samym stanie się jedyną agencją płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Rolnicy w powiatowych biurach ARiMR będą mogli składać  również wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

ARiMR przejmie też obowiązki związane z prowadzeniem rejestrów. Będzie jeden  „Krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności”, administrowany przez ARiMR.
Od Agencji Nieruchomości Rolnych KOWR przejmie zadania związane z tworzeniem oraz poprawą struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych oraz restrukturyzacją i prywatyzacją rolniczego mienia Skarbu Państwa. Nowa instytucja będzie odpowiedzialna też za obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here