Kolejne remonty już wkrótce

153

W ubiegłym tygodniu zostały ogłoszone przetargi na najkonieczniejsze remonty na terenie gminy Zawonia, których wykonanie zaleciły odpowiednie służby.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w ciągu ostatnich miesięcy okazało się, że część wcześniejszych inwestycji na trenie gminy nie powstało zgodnie z podstawowymi wymaganiami z zakresu prawa budowlanego, dotyczącymi na przykład dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyczekiwane przez radnych przetargi zostały ogłoszone w ubiegłym tygodniu. Dokładnie określony  zakres prac w poszczególnych zadaniach, ostatecznie wyjaśnił wszelkie niejasności związane z remontami i planowanymi pracami.

Sanitariaty

Do 9 sierpnia firmy mogły składać swoje oferty na remont sanitariatów w budynku ZP ZOZ w Zawoni. Konieczne będzie tam wykonanie wielu prac, między innymi  robót  rozbiórkowych, demontażu urządzeń sanitarnych, grzejnika, rurociągu, podejść odpływowych,  robót elektrycznych, czy wyposażenia toalet. Termin realizacji zamówienia został określony na 20 września bieżącego roku.

Toaleta publiczna

Również do 9 sierpnia oferenci mogli składać swoje propozycje na wykonanie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowania pomieszczenia WC dla tych osób w budynku toalety publicznej, mieszczącej się przy Urzędzie Gminy w Zawoni. Przed Wykonawcą tego zadania również sporo pracy – będzie musiał wykonać między innymi roboty rozbiórkowe, fundamenty pod palisadę betonową i balustrady, remont nawierzchni z kostki betonowej, balustrady ze stali nierdzewnej, zamocować pochwyty na ścianie, wymienić wyposażenie w toalecie, czy zamontować uchwyty dla osób niepełnosprawnych przy muszli i umywalce. Termin zakończenia prac, został przez gminę wyznaczony również na drugą połowę września.

Świetlica

Ogłoszony został również długo oczekiwany  przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Sędzicach. Wyczekiwany, bo dotyczący kontrowersyjnej sprawy doprowadzenia w wyniku błędów i bierności osób odpowiedzialnych za inwestycję (w tym ówczesnego wójta Andrzeja Farańca) do zniszczenia zupełnie nowego budynku, którego wybudowanie kosztowało gminę blisko pół mln. zł. Ujawniona pod koniec ubiegłego roku  sprawa  bardzo poruszyła wielu mieszkańców. Część z nich sądziła, że spora kwota, która ma zostać wydana na prace w świetlicy przeznaczona będzie głównie na odświeżenie i malowanie. W przetargu natomiast, szczegółowo wyjaśniony został szeroki zakres prac, które należy wykonać, aby doprowadzić budynek do należytego stanu, według zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy. Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie musiał przeprowadzić prace w piwnicach polegających m.in. na robotach rozbiórkowych, ociepleniu ścian, odgrzybianiu, wymianie oraz uzupełnieniu płytek okładzinowych,  montażu nawietrzników okiennych, wymianie skrzydeł drzwiowych,

Remontu wymagają także schody i podest oraz wejście gospodarcze (m.in. roboty rozbiórkowe,  wykonanie izolacji, okładzin podłogowych, obróbek blacharskich, ocieplenie, montaż rynien dachowych), parter (m.in. roboty rozbiórkowe, osuszenie pomieszczeń, malowanie farbami emulsyjnymi, montaż nawietrzników okiennych, malowanie farbami olejnymi, montaż kratek wentylacyjnych). Wyremontować trzeba będzie także wnęki podokienne, oczyścić rów znajdujący się w sąsiedztwie świetlicy a także wyremontować podjazd dla osób niepełnosprawnych, który został zbudowany niezgodnie z przepisami. Termin zakończenia remontu, gmina wyznaczyła na 30 sierpnia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że całość prac ma kosztować około 35- 40 tys. zł.

 Czy do przetargów zgłoszą się oferenci, a jeśli tak, to jakie przedstawią propozycje cenowe wykonania przedstawionych zadań?  O tym dowiemy się już niebawem.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here