Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzeńsku

200
Zdjęcie poglądowe

„Strażacy to ludzie, którzy dla ratowania życia innych, czasami zapominają o własnym…” – te niewątpliwie prawdziwe słowa idealnie odzwierciedlają, jak ważną rolę w życiu społeczności lokalnej odgrywa Ochotnicza Straż Pożarna. W tym roku swoją 70. rocznicę powstania świętowała jednostka w Korzeńsku.

19 sierpnia br. o godz. 13.00 przy kościele pw. Jana Pawła II pojawiły się poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Korzeńska, Żmigrodu, Garbc, Bychowa, Powidzka oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: członek zarządu oddz. wojewódzkiego ZOSPRP druh Kazimierz Grabowski, sekretarz zarządu oddz. powiatowego ZOSPRP druhna Sabina Jankowska, prezes zarządu oddz. gminnego ZOSPRP i zarazem Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski, z-ca komendanta Państwowej OSP w Trzebnicy druh Arkadiusz Cytawa, kapelan powiatowy ZOSPRP Kazimierz Czuczoła, ks. proboszcz parafii w Korzeńsku Ryszard Ziółek, przedstawiciele Rady Miejskiej w Żmigrodzie: przewodniczący Jan Czyżowicz, radna Agnieszka Ptak, radny Andrzej Budzisz, sołtysi sołectw: Korzeńsko Stanisław Łobocki, Chodlewo Edward Machi, Dębno Mariola Kreczmer oraz przyjaciele OSP w Korzeńsku: reprezentant Nadleśnictwa Oborniki Śląskie Przemysław Wroński, reprezentant Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy Paweł Olszewski oraz inspektor ds. BHP i OC Damian Michalak.

Po uroczystej mszy nastąpił przemarsz pod remizę strażacką prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Miejskiej Górki. Na części oficjalnej zebranych przywitał Komendant OSP w Żmigrodzie druh Paweł Oleś. Prezes jednostki w Korzeńsku druh Mieczysław Szymków złożył meldunek prezesowi druhowi Robertowi Lewandowskiemu. Druh Maciej Szymków przybliżył zebranym historię jednostki. Przyszedł czas na odznaczenie zasłużonych strażaków medalami, z których biła duma oraz satysfakcja z pełnionej funkcji. Swoje życzenia również złożyli zaproszeni goście. Krótki występ zaprezentowała Orkiestra Dęta, która współpracuje z jednostką OSP Korzeńsko już od wielu lat.

Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę taneczną. Pod remizę strażacką przybyło wielu mieszkańców Korzeńska oraz okolicznych miejscowości, którzy postanowili wraz ze strażakami uczcić ich jubileusz.

Wszystkim strażakom, którzy pełnią, bądź pełnili służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzeńsku serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc, jakiej udzielili społeczności lokalnej. Składamy również najserdeczniejsze życzenia zdrowia i szczęścia, uznania i życzliwości ze strony mieszkańców oraz tyle powrotów z akcji, ile wyjazdów.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here