Co z drogą w Skokowej?

175

Na początku sierpnia nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na przebudowę drogi w Skokowej. Do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęła jedna oferta. Czy na tym etapie zostanie wyłoniony ostateczny Wykonawca?

Inwestycja realizowana jest w ramach, „Programu modernizacji dróg wojewódzkich”.

Gmina Prusice przed otwarciem ofert poinformowała, że zamierza przeznaczyć na zadanie kwotę w wysokości 410 tys. zł.  Do urzędu wpłynęła tylko jedna oferta, firmy GLOBTECH Krzysztof Cieśla ze Żmigrodu, za cenę 750,3 tys. zł z 60 miesiącami gwarancji.

To już drugi przetarg ogłoszony na wykonanie prac na wybranym odcinku drogi w Skokowej. Poprzednie postępowanie na to samo zadanie zostało unieważnione na początku lipca, ponieważ do urzędu nie wpłynęła wówczas żadna oferta. Jak w tym wypadku zakończy się sprawa jeszcze nie wiemy – gmina nie poinformowała jeszcze czy przetarg zostanie unieważniony czy może Wykonawca zostanie wybrany.  Propozycja cenowa przedstawiona przez firmę GLOBTECH  jest jednak zdecydowanie wyższa, niż proponowana przez gminę, co pozwala przypuszczać, że i tym razem nie uda się rozstrzygnąć przetargu.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here