Stypendia pomostowe dla zdolnej młodzieży

51

Młodzi mieszkańcy powiatu trzebnickiego, którzy rozpoczynają naukę na studiach, mają szanse na uzyskanie stypendium. Podpowiadamy, co należy zrobić, aby otrzymać nawet 5 tys. zł rocznie.

Stypendia pomostowe skierowane są dla uzdolnionych maturzystów, którzy po raz pierwszy podeszli i zdali egzamin maturalny w roku 2017, uzyskali wynik minimum 90 punktów (do obliczenia służy specjalny algorytm), mieszkają w małych miejscowościach Dolnego Śląska (poniżej 20 tys. mieszkańców) oraz dostali się na I rok studiów dziennych magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na polskich, państwowych uczelniach mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra. Dodatkowo dochód w rodzinie nie może przekraczać w czerwcu 2017 kwoty 1600 zł brutto w przeliczeniu na osobę lub 1800 zł brutto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Od 30 czerwca 2017 trwa nabór wniosków o rekomendacje Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM) do kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku. Wnioski można przesyłać na adres korespondencyjny FEM do 28 lipca 2017.

Szczególy na stronie Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM):

Rusza nabór wniosków Programu Stypendiów Pomostowych

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here