Starosta dostał absolutorium

319

Choć wydatki starostwa powiatowego, zwłaszcza te związane z drogami, budziły sporo kontrowersji, większość radnych zdecydowało o przyznaniu staroście Waldemarowi Wysockiemu absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Najwięcej kontrowersji wśród radnych wzbudziło wydatkowanie pieniędzy na drogi powiatowe. Dlatego też komisja rewizyjna wniosła o nieudzielenie absolutorium.

 Swoje wystąpienie starosta Waldemar Wysocki rozpoczął od odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, z której wynikało, że absolutorium powinno zostać przyznane. Starosta czytał, ale w pewnym momencie zamilkł.

– Proszę czytać dalej, tam są ciekawe fragmenty – poprosił starostę Damian Sułkowski.

– Obecny na posiedzeniu komisji dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wskazał, że jeżeli chodzi o każdą z tych dróg, to nie była przebudowa, a remonty. Na sesji przebudowa nie przeszła, więc pozostały mi remonty, czyli nakładki. takie zadania były zapisane jako remonty i takie były w dokumentacjach… – odczytał starosta.
Podczas dyskusji Damian Sułkowski wskazał, że uważa iż absolutorium nie powinno zostać udzielone z kilku powodów. Jak mówił, zarząd powiatu zdecydował się przesunąć środki w paragrafach i wykonać remonty na 3 drogach w gminie Trzebnica za 1 mln 900 tys. zł.  W wyniku tych działań powstało zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, bo zabrakło pieniędzy na bieżące utrzymanie dróg: łatanie dziur, koszenie traw, wymiana oznakowania itd.
Jako drugi powód radny wskazał utratę dofinansowania na 7 mln zł na remont drogi od zjazdu w Korzeńsku do miejscowości Laskowa. Wniosek został odrzucony, bo został błędnie wypełniony.
– Trzeci powód, to co dzieje się w wydatkach starostwa, w wydziale administracja, gdzie mamy wzrost wydatków. Przykładów na niekompetencję zarządu i błędne działanie jest wiele – mówił Damian Sułkowski.
Sławomir Błażewski odpierał zarzuty tłumacząc, że remonty na tych drogach były celowe i potrzebne. – Musieliśmy te remonty przepisać na zadania inwestycyjne, żeby mieć lepsze wskaźniki w budżecie. Nakładek musimy robić jak najwięcej, żeby ciągle nie łatać dziur – mówił członek zarządu.
Po dyskusji radni przeszli do głosowania.
Za udzieleniem absolutorium byli (11): Waldemar Wysocki, Daniel Buczak, Mariusz Szkaradziński, Łukasz Budas, Jan Szydłowski, Sławomir Błażewski, Jan Hurkot, Jerzy Trela, Sławomir Węgrzynowicz, Bogusław Rubaszewski, Tadeusz Iwaszuk.
Przeciw (7): Rober Adach, Alicja Żywiec, Jan Zdziarski, Ewa Pasek, Adam Gubernat, Małgorzata Matusiak, Damian Sułkowski.
Wstrzymał się Sławomir Zarentowicz.

 

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here