Przebudowali blisko 3 km drogi

136

Z nowo przebudowanej drogi mogą cieszyć się mieszkańcy Morzęcina i Kliszkowic. Po wielu latach oczekiwania udało się wyremontować drogę i to z pomocą środków zewnętrznych.

Niedawno zakończono realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Morzęcino – Kliszkowice łącząca drogę wojewódzką 339 z drogą powiatową 1328D”. Jak mówią urzędnicy, remont miał na celu poprawienie warunków dojazdu dla mieszkańców Morzęcina do drogi wojewódzkiej nr 339 oraz mieszkańców Kliszkowic do drogi powiatowej 1328D i miasta Żmigród, współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W drodze przetargu, do którego zgłosiło się łącznie 7 oferentów wybrano najlepszą, najtańsza ofertę. Jak się okazało złożyła ją firma STRABAG, która zaproponowała, że wykona remont za blisko 650 tys. zł. (STRABAG zaproponował cenę tylko o 5 tys. mniejszą od jednej z wrocławskich firm).Dodajmy, że najdroższa oferta opiewała na 777 tys. zł

Dzięki remontowi droga gminna o długości 2,785 km została przebudowana. Ja czytamy w zakresie prac, wyprofilowano istniejącą nawierzchnię mieszanką kamienną, wykonano warstwy wiążącą i warstwę ścieralną z masy asfaltowej, uzupełniono pobocza przy nowej nawierzchni i uporządkowano teren w obrębie prowadzonych robót.

W poprzednim tygodniu dokonano oficjalnego odbioru, na którym był burmistrz Robert Lewandowski, sołtysi Kliszkowic oraz Morzęcino, a także przedstawicielami wykonawcy i wydziału technicznego UM.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here