Ponad 8 mln zł dofinansowania na budowę II etapu ścieżek rowerowych

193

Jak informuje Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Lider Projektu budowy ścieżek rowerowychw ramach Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska, że udało się Gminie Prusice wraz z Gminą Żmigród i Wołów pozyskać dofinansowanie w wysokości ponad 8 mln zł na zadanie „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim”, z czego na Gminę Prusice 1, 7 mln zł.

Otrzymane dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne. Jest to kolejny projekt i kolejny etap partnerskiego przedsięwzięcia. Warto przypomnieć, że gminy już wcześniej pozyskały 6,5 mln  zł na budowę I etapu. Realizacja zadania planowana jest do listopada 2018 roku.

Gmina Prusice jako Lider Projektu realizuje wspólnie w partnerstwie z Gminą Milicz, Gminą Wołów, Gminą Żmigród, Gminą Trzebnica, Gminą Oborniki Śląskie oraz Starostwem Trzebnickim i Starostwem Wołowskim projekt budowy ponad 150 km ścieżek rowerowych w ramach Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here