Nagrody dla najlepszych uczniów

449

W ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego, w Obornickim Ośrodku Kultury odbyła się gala Złote Sowy. W tym roku Zarząd Stowarzyszenia SOWA przyznał, na podstawie rankingu punktowego uwzględniającego wszystkie konkursy i zawody oraz osiągnięcia w konkursach wojewódzkich Zdolny Ślązaczek i Zdolny Ślązak, w sumie 56 tytułów „Złota Sowa”: 29 uczniom, 19 nauczycielom, 1 specjalny tytuł, 7 szkołom.

Jak powiedział nam Ryszard Cymerman, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Oświatowego Sowa, w roku szkolnym 2016/2017 stowarzyszenie koordynowało 65 konkursów przedmiotowych i 60 zawodów sportowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych powiatu trzebnickiego.

– Tradycyjne podsumowanie rocznych starań uczniów, nauczycieli i szkół odbyło się podczas uroczystej Gali „Złote Sowy Powiatu Trzebnickiego 2017”. Gospodarzem IX Gali była gmina Oborniki Śląskie. Gala odbyła się w 21 czerwca w OOK, a poprowadzili ją, z wielkim polotem i humorem, nauczycielka Gimnazjum w Pęgowie – Katarzyna Wawrzyniak i uczeń Liceum w Obornikach Śląskich – Artur Leżoń – mówi Ryszard Cymerman.

Gala rozpoczęła się chwilę po godz. 17, a salę wypełnili uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół, a także przedstawiciele samorządów, którzy podczas uroczystości wręczali nagrody.

 Licznie zebranym gościom czas umilały występy uczniów Gimnazjum w Pęgowie, przygotowane pod kierunkiem nauczycieli: Katarzyny Wawrzyniak i Haliny Maślej – mówi Ryszard Cymerman. A gimnazjaliści pokazali, że mają ogromne talenty teatralne, chociażby podczas inscenizacji „marionetki”. Młodzież wykonywała też różne piosenki.

– Na zakończenie Gali wszystkim wyróżnionym pogratulowali: burmistrz Arkadiusz Poprawa, Małgorzata Matusiak, która w sposób szczególny podziękowała Stowarzyszeniu Oświatowemu SOWA za wieloletnią społeczną pracę na rzecz rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży powiatu trzebnickiego.  Maria Jaskólska – prezes SO SOWA podziękowała wszystkim organizatorom konkursów i zawodów na szczeblu szkół i szczególnie gorąco władzom gmin i powiatu za wsparcie finansowe idei rozwoju uzdolnień uczniów, a władzom i burmistrzowi Arkadiuszowi Poprawie za współorganizację tegorocznej Gali. W imieniu burmistrza Żmigrodu – Joanna Monastyrska, sekretarz gminy zaprosiła na kolejną, X Galę w 2018 roku do Żmigrodu – mówi Ryszard Cymerman.

A kto otrzymał tytuł Sowy 2017 roku?

Szkoły podstawowe:

w kategorii klas I-III :

– Giza Julia – SO w Urazie

– Ptaszkowski Artur –  SP nr 3 w Obornikach Śl.

w kategorii klas IV- VI :

– Adamek Maja – SP nr 3 w Obornikach Śl.

– Hupa Szymon – SP nr 3 w Trzebnicy

– Kunkel Emilie – SP nr 3 w Trzebnicy

 – Majewski Tomasz – SP  w Kuźniczysku

 – Olszewski Mateusz – SP nr 3 w Obornikach Śl.

– Solecki Paweł – SP nr 3 w Trzebnicy

Wyróżnienia SPORTOWIEC  ROKU

– Lenart Małgorzata – SP nr 3 w Trzebnicy

– Pieleszko Jakub – SP nr 3 w Trzebnicy

w kategorii gimnazjów:

– Chabza Julia  – Gimnazjum Sportowo-Językowe w PZS nr 1 w Trzebnicy

– Gerszendorf Zuzanna – Gimnazjum w Pęgowie

– Kołodyńska Helena – Gimnazjum Dwujęzyczne w PZS w Obornikach Śl.

– Kozicka Zuzanna – Gimnazjum Sportowo-Językowe w PZS nr 1 w Trzebnicy

– Kubis Patryk – Gimnazjum Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie

– Kunkel Leonie – Gimnazjum Sportowo-Językowe w PZS nr 1 w Trzebnicy

– Szewczyk Paweł – Gimnazjum w Prusicach

– Wołczański Tomasz – Gimnazjum w Prusicach

– Wróbel Konrad – Gimnazjum w Pęgowie

wyróżnienia SPORTOWIEC ROKU

– Bielak Weronika – Gimnazjum Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie

– Ołdziejewska Monika – Gimnazjum w Obornikach Śl.

 – Wasińska Wiktoria –  Gimnazjum w Obornikach Śl.

 – Franczak Kacper – Gimnazjum Sportowo-Językowe w PZS nr 1 w Trzebnicy

– Prystasz Eryk – Gimnazjum w Pęgowie

kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

– Marschollek Julia – PZS nr 1 w Trzebnicy

 – Pałka Grzegorz – PZS nr 2 w Trzebnicy

wyróżnienia SPORTOWIEC ROKU

– Kubiak Izabela – PZS nr 2 w Trzebnicy

– Dominik Skotniczny – PZS nr 2 w Trzebnicy

– Zaremba Filip – PZS w Obornikach Śl.

 kategoria nauczyciele i opiekunowie „Złotych Sów”

 szkoły podstawowe:

– Czechowski Krzysztof – SP w Urazie

– Górna Wanda – SP w Urazie

– Wojda Beata – Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy

w kategorii klas IV- VI

– Górna Wanda – SP w Urazie

– Luty Joanna – SP nr 3 w Obornikach Śl.

– Otfinowska Anna – SP nr 3 w Trzebnicy

– Walczyńska-Jeleń Agnieszka – SP w Ujeźdźcu Wielkim

– s. Wypiór Lilianna – SP nr 3 w Trzebnicy

 wyróżnienie NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”

szkoły podstawowe

 – Durbajło Andrzej – SP nr 3 w Trzebnicy

 – gimnazja:

– Adamczyk Paulina – Gimnazjum w Pęgowie

 – Chelińska Anna  – Gimnazjum w Pęgowie

 – Oleszczyk Joanna – Gimnazjum w Pęgowie

– Tajkiewicz-Woźniak Zdzisława – Gimnazjum Dwujęzyczne w PZS w Obornikach Śl.

– Wołczański Paweł – Gimnazjum w Prusicach

wyróżnienia NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”

 – Szabat Artur – Gimnazjum w Obornikach Śl.

– Aleksander Wroński – Gimnazjum Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie

 szkoły ponadgimnazjalne:

– Babuśka Maria – PZS w Obornikach Śl.

– Wiącek Elżbieta – PZS nr 1 w Trzebnicy

– Janicka Izabela – PZS nr 2 w Trzebnicy

 specjalny tytuł „Złota Sowa” 2017 Powiatu Trzebnickiego

Za wieloletnią współpracę w organizacji konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych, szczególne przedsięwzięcia promujące i rozwijające uzdolnienia dzieci, za wybitne wyniki jakie osiągają uczniowie i nauczyciele – Jadwiga Kalinowska – dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy.

 Kategoria szkoły 

szkoły podstawowe:

w kategorii klas I- III

tytuł „SZKOŁA- LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”:

Szkoła Podstawowa w Pęgowie

w kategorii klas IV – VI

tytuł „SZKOŁA- LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy

tytuł „SPORTOWA SZKOŁA- LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy

gimnazja:

tytuł „SZKOŁA- LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”:

Gimnazjum w Pęgowie

 tytuł „SPORTOWA SZKOŁA- LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”:

Gimnazjum w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie

szkoły ponadgimnazjalne:

tytuł „SZKOŁA- LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”:

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy

tytuł „SPORTOWA SZKOŁA- LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”:

 Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here