Można już głosować w Budżecie Obywatelskim

55

Jak informuje Urząd Miejski w Żmigrodzie, od 12 lipca rozpoczęło się już internetowe głosowanie w Budżecie Obywatelskim na rok 2018. 

Zadania zakwalifikowane merytorycznie to:

1. Remont chodnika na ul. Kwiatowej w Żmigrodzie, koszt: 200 tys. zł;

2. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na podwórzach w rejonie ul. Szkolnej w Żmigrodzie, koszt: 200 tys. zł,

3. M.O.J. – Młodzieżowy „Ogródek Jordanowski”, koszt 200 tys. zł.

Osoby zamieszkałe, a nie zameldowane na terenie miasta Żmigród, będą miały możliwość zagłosowania na projekt Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 wyłącznie podczas głosowania osobistego w dniach od 22 lipca do 26 lipca. Osoby te proszone są o złożenie pisemnego oświadczenia do dnia 21 lipca do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie pok. 10 (I piętro).

Harmonogram głosowania:

22 lipca, w godz. 10 – 18

23 lipca, w godz. 10 – 18

24 lipca, w godz. 9 – 15

25 lipca, w godz. 9 – 15

26 lipca, w godz. 9 – 15

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here