Matematyka piętą achillesową maturzystów

96

Znamy już wstępne wyniki matur. Jak się okazuje, matematyka – królowa nauk wypadła najgorzej ze wszystkich przedmiotów. Sprawdziliśmy, jak poszło maturzystom z naszego powiatu.

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, tegoroczną maturę zdało 78,5 proc. uczniów liceów i techników.

CKE zaznaczyła, że matury nie zdało 6,7 proc. uczniów, a 14,8 proc. może przystąpić do egzaminów poprawkowych w sierpniu. Przypomnijmy, że takie prawo mają maturzyści, którzy nie zdali tylko jednego przedmiotu. Co ważne, zdawanie egzaminu poprawkowego pozwala na rozpoczęcie studiów jeszcze w tym roku, ponieważ niektóre uczelnie prowadzą rekrutację do października.

Matematyka najtrudniejsza

Dobrze zdane przedmioty ścisłe, w tym matematyka, to przepustka na najlepsze uczelnie techniczne, a jak wiadomo, to właśnie absolwenci tych uczelni są najbardziej poszukiwanymi pracownikami. Jak się jednak okazuje, w skali kraju matematyki nie zdało aż – 17 proc. Z językiem polskim nie poradziło sobie 3 proc. maturzystów, a na egzaminach z angielskiego poległo – 7 proc. zdających.

Jak wynika z danych przedstawiony przez centralną komisję egzaminacyjną, matura gorzej wypadła w technikach niż liceach. Jeśli chodzi o wszystkich maturzystów w kraju, którzy zdawali egzamin w technikach, to nie zdało go 32,1 proc. Matematyki nie zdało 25 proc. uczniów, angielskiego – 11 proc., a polskiego – 4 proc.

Jak wypadł nasz powiat?

Okazuje się, że wyniki tegorocznych maturzystów, którzy zdawali egzamin w szkołach na terenie naszego powiatu nie napawają optymizmem. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała dane dotyczące zdawalności egzaminu maturalnego 2017 w nowej formule według województw i powiatów. Jeśli chodzi o zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych to w naszym powiecie było ich łącznie 288 osób, z czego 180 uczniów w liceach i 108 w technikach. Jak podaje OKE, łącznie w naszym powiecie zdało maturę 192 uczniów, z czego 140 z liceów, a 52 z techników. Jeśli chodzi o dane procentowe, to ogólnie w powiecie egzamin dojrzałości zdało 66,7 procent maturzystów, z czego uczniowie liceów to 77,8 procent, a techników 48,1 procent.

To znacznie poniżej średniej województwa, która dla obu rodzajów szkół wynosi – 76 proc, z czego dla ogólniaków – 84,4 proc, a dla szkół technicznych 60,8 proc.

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (albo w części pisemnej, albo w części ustnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu. Aby to zrobić, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 7 lipca do dyrektora szkoły, którą ukończył lub do dyrektora OKE. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się między 23 a 25 sierpnia.

Oczywiście na pełne wyniki egzaminów przyjdzie nam poczekać do poprawek. Dopiero wtedy OKE poda pełne wyniki matur. Przypomnijmy, że w zeszłym roku w naszym powiecie do egzaminu przystąpiło 323 uczniów, a zdało go 232.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here