Kto odbiera obornickie śmieci?

250

Po kilku latach obsługiwania mieszkańców gminy Oborniki Śl. zmienia się firma odpowiedzialna za odbiór śmieci. Przypomnijmy, że do tej pory odpady zabierało konsorcjum WPO Alba i Zakład Gospodarki Komunalnej. Co się teraz zmieni?

Gmina Oborniki Śl. zakończyła współpracę z dotychczasowym odbiorcą śmieci. Wszystko przez to, że wygasła umowa na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wykonywanej przez Konsorcjum WPO ALBA S.A. oraz ZGK Oborniki Śląskie Sp. z o.o.

Jak powiedział nam Arkadiusz Poprawa, burmistrz Obornik Śl., w związku z tym, że zmieniło się prawo, zdecydowano aby w trybie zamówienia z wolnej ręki usługę przekazać Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ZGK Sp. z o. o.

– Śmieci zmieszane i odpady bio będzie odbierało ZGK, natomiast ZGK podpisało umowę z podwykonawcą na odbiór odpadów frakcji: papieru i makulatury, tworzyw sztucznych (w tym metali i opakowań wielomateriałowych) oraz szkła z  firmą „LECHMET” Sylwester Lech ze Żmigrodu. Firma ta ma specjalistyczną instalację do segregowania śmieci. Dla nas stroną jest ZGK, a podkreślę, że LECHMET jest jedynie podwykonawcą – mówi Arkadiusz Poprawa.

Co zmiana oznacza dla mieszkańców? Niewiele. Chociaż teraz śmieci będzie odbierało tylko ZGK, nie zmienia się harmonogram, sposób odbioru oraz wysokość opłaty.

Co więcej, Arkadiusz Poprawa przewiduje, że być może wreszcie uda się zbilansować system – czyli że opłaty pobierane od mieszkańców wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami przez gminę.

– Do tej pory gospodarowanie odpadami kosztowało ponad 3 mln zł. Mamy nadzieję, że teraz koszty będą mniejsze – podkreśla burmistrz.

Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji usługi należy zgłaszać pod numer telefonu 71 310 35 19 wew. 434 lub adres e-mail: odpady@oborniki-slaskie.pl.

Aplikacja KIEDY WYWÓZ

– Dla mieszkańców stworzyliśmy specjalną aplikację, którą można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego – mówi burmistrz.

„KIEDY WYWÓZ” to aplikacja, która jest dostępna na stronie internetowej pod adresem. www.kiedywywoz.pl. Działa na smartfonach, pod kontrolą następujących systemów operacyjnych: iOS. Android, Windows 7, Windows 8. Udostępniona za darmo dla użytkowników w następujących sklepach: APP Store, Google Play oraz Windows.

Jak czytamy na stronie UM, najważniejsze funkcje aplikacji to: udostępnianie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla wybranych przez użytkownika lokalizacji – max 3 na jednym urządzeniu, informowanie gminy o nieprawidłowościach realizacji zbiórki odpadów, zgłaszanie dzikich wysypisk –”Śmieci niczyje”, odbiór powiadomień przesłanych przez Ggminę za pomocą standardowych komunikatów. Docelowo aplikacja ma wskazywać również: lokalizację PSZOK i gniazd do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. Będzie także edukowała ekologicznie mieszkańców, poprzez zakładkę „Edukacja”.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here