Czy informacje o lekarzach, którzy podpisali klauzulę sumienia powinny być jawne?

112

Blisko 4 tys. nazwisk znalazło się na liście lekarzy i studentów medycyny, którzy podpisali Deklarację Wiary, czyli zwaną inaczej klauzulę sumienia (lista cały czas aktualizowana). Wśród sygnatariuszy znalazły się osoby, które ową ideę szeroko komentowały i propagowały w ogólnopolskich mediach, jak profesor Bogdan Chazan.

Deklaracja wiary to dokument opisujący wartości i zasady bioetyki katolickiej deklarowane przez sygnatariuszy. Dokument został opublikowany 5 marca 2014 wraz z listem przez lekarkę, dr. Wandę Półtawską. Deklaracja spowodowała debatę medialną o roli, znaczeniu i granicach stosowania przez lekarzy klauzuli sumienia.

Klauzula sumienia zawarta w Deklaracji Wiary ma stanowić o tym, że dany lekarz wyżej niż ludzkie prawo stawia Prawo Boskie. Jeśli dana aktywność jest sprzeczna z jego sumieniem – według Deklaracji Wiary ma jej nie podejmować. W wielu przypadkach dotyczy to kontrowersyjnych społecznie tematów, m.in. zabiegów aborcji, przepisywania środków antykoncepcyjnych czy zabiegów in vitro.

Treść Deklaracji Wiary wyryta została na dwóch kamiennych tablicach 25 maja 2014 i złożona podczas 90. Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasnej Górze jako dar wotywny za kanonizację Jana Pawła II.

W sondzie na stronie www.nowagazeta.pl pytaliśmy naszych czytelników, czy ich zdaniem informacje o lekarzach, którzy podpisali klauzę sumienia, powinny być jawne?

Wyniki ankiety okazały się jednoznaczne. Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 85% odpowiedziało, że informacje takie powinny być ogólnodostępne. Daje to pacjentom możliwość wyboru, czy w takiej sytuacji chcą korzystać z opieki danego lekarza.

Są również tacy, którzy uważają, że informacje tego typu nie powinny zostać nigdzie ujawniane. Do tego grona zalicza się 10% ankietowanych. A zaledwie 5% stwierdza, że kwestia ta jest im zupełnie obojętna.

Pomijając emocje i starcie światopoglądu na linii pacjent – lekarz, warto stosować się do kilku rad. Jeżeli jest taka możliwość, sprawdzajmy lekarzy na stronach internetowych placówki. Pytajmy o to podczas rozmowy z infolinią. A jeśli już coś takiego będzie miało miejsce, nie bójmy się składać reklamacji i nagłaśniać takich przypadków.

 

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here