Wojewoda Dolnośląski interweniuje

558

Sprawa zawońskiej Komisji Rewizyjnej na tyle poruszyła mieszkańców tej gminy, że jeden z nich wystąpił z oficjalną skarga do Wojewody Dolnośląskiego, wskazując że Komisja Rewizyjna nie działa we właściwy sposób. Co na to Wojewoda?

Wojewoda wzywa do wyjaśnień

Z informacji podanych nam przez mieszkańców wynika, że Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak odpowiedział na skargę jednego z mieszkańców i to bardzo szybko. W oficjalnym piśmie skierowanym do Przewodniczącego Rady Gminy Marka Michałowskiego przedstawił pokrótce raz jeszcze całą sprawę:

W piśmie skierowanym do Wojewody Dolnośląskiego skarżący zwraca uwagę, iż jego niepokój wzbudza działalność Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia (…) Z treści skargi wynika, że Przewodniczący radny Pan Łukasz Łagoda, w styczniu bieżącego roku złożył rezygnację z pełnienia tejże funkcji z dniem 31 stycznia 2017 r. Na skutek tej rezygnacji Rada Gminy Zawonia (…) poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie odwołania radnego Pana Łukasza Łagody z pełniącej funkcji. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała nie została jednak podjęta.

Jak wskazuje Skarżący, ostatnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia, miało miejsce w dniu 3 stycznia 2017 r. Od stycznia 2017 r. radny Pan Łukasz Łagoda nie uczestniczy w sesjach Rady Gminy, ani też nie wykonuje żadnych czynności, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W związku z powyższym Wojewoda Dolnośląski, organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, wnosi o wyjaśnienie, jak w chwili obecnej funkcjonuje Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zawonia, kto pełni funkcję przewodniczącego Komisji oraz w jaki sposób Komisja Rewizyjna wypełnia swoje ustawowe (…) i statutowe zadania.

Wyjaśnienia, a także ustosunkowania się do powyżej wskazanych kwestii proszę dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.” – poinformował w piśmie Wojewoda Dolnośląski.

Odpowiedź

Przewodniczący Rady Marek Michałowski w odpowiedzi na wezwanie Wojewody, napisał że radny Łagoda w dalszym ciągu pełni swoją funkcję:

W związku z powyższym wyjaśniam, że funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia pełni w dalszym ciągu Pan Łukasz Łagoda, przy czym zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy Zawonia (…) w czasie jego nieobecności pracami Komisji kieruje Zastępca Przewodniczącego Komisji radny Pan Krzysztof Bałuk.

Jednocześnie wyjaśniam, że jako Przewodniczący Rady Gminy Zawonia, dostrzegając w obecnym stanie faktycznym zagrożenie dla realizacji przez Komisję Rewizyjną jej ustawowych i statutowych zadań, w porządku obrad najbliższej sesji umieściłem projekty uchwał Rady Gminy Zawonia (…) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej; odwołania radnego Łukasza Łagody z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia i zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego.”

Na sam koniec Michałowski, chyba przez pomyłkę, nazwał się Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej pisząc:

„W mojej ocenie, jako Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia podjęcie przez Radę Gminy Zawonia wskazanych uchwał pozwoli na przywrócenie właściwego toku prac Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia pod przewodnictwem nowo wybranego przez Członków Komisji i zatwierdzonego przez radę Gminy Zawonia, Przewodniczącego tej komisji.”

Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, że nowymi kandydatami do Komisji Rewizyjnej  są radne Jolanta Wojtala, Izabella Grzelak oraz radny Kazimierz Domagała. Jak będzie wyglądała nowa Komisja Rewizyjna po zmianach? I kto zostanie jej nowym przewodniczącym? O wszystkich zmianach będziemy na bieżąco informować w następnych wydaniach gazety.

 

4 KOMENTARZY

  1. Już po pierwszej komisji rewizyjnej. Nowy przewodniczacy Dabrowski pokazał nowe zasady . Zawonia kolejną republiką bananową . Nagrania z komisji trafiły do sieci i krążą a mieszkańcy widzą, że pora to zmienić. Powinna kolejna skarga iść do wojewody. A co na ta sytuację zawońscy radni ?

  2. Nowym przewodniczącym komisji rewizyjnej w Zawoni został najkulturalniejszy,najbardziej kompetentny i najinteligentniejszy show men sołtys Dąbrowski.W żaden sposób opis tej postaci nie odda tego co reprezentuje ona „na jawie”.Polecam filmy nagrane przez Echo Zawoni gdzie w roli głównej występuje p.Dąbrowski.Warto zobaczyć!!!

  3. Panie Michałowski nie potrafi Pan odpowiedzieć na żadne pytanie na sesji. To już wiemy. Jak się okazuje, nie potrafi Pan również przeczytać ze zrozumieniem pism, które dają Panu do podpisania. Nawet do Wojewody. To się musiał zdziwić, kiedy przeczytał że jako przewodniczący Rady Gminy jest Pan także przewodniczącym Komisji rewizyjnej. Hahaha

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here