Trzebniccy strażacy ćwiczą jako pierwsi

161

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej polecił w całym kraju przeprowadzić dwojakie ćwiczenia: przeciwpowodziowe oraz na wypadek pożaru lasu. Terminy ćwiczeń w konkretnych powiatach nie zostały ujawnione, tak, by zachować warunki szkoleń, jak najbardziej zbliżone do realiów, dlatego też akcja nosi kryptonim „Zaskoczenie 2017”.

Na terenie Dolnego Śląska, jako pierwsi w dniu 2 czerwca zostali wytypowani strażacy z powiatu trzebnickiego.

Tego dnia, tuż po 7.30 do sekretariatu KP PSP Trzebnica wpłynął rozkaz Komendanta Wojewódzkiego o rozpoczęciu działań.

Niespełna godzinę później do Trzebnicy przybył zespół oceniający, dowodzony przez Z-cę Komendanta Wojewódzkiego oraz st. bryg. Marka Kamińskiego. Całością działań, odbywających się wzdłuż rzeki Odry w miejscowościach Kotowice i Uraz, dowodził Komendant Powiatowy PSP w Trzebnicy bryg. Bogusław Brud. Zadysponowano siły i środki z jednostki ratowniczo – gaśniczej Trzebnica i jednostki ratowniczo-gaśniczej Wołów oraz jednostki OSP z powiatów trzebnickiego i wołowskiego.

Poszczególne zastępy doskonaliły umiejętności w zakresie zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych (w tym podnoszenie ich korony przy użyciu worków z piaskiem), wodowania łodzi i podejmowania osób poszkodowanych oraz budowy zastawki na drodze pomiędzy miejscowościami Kotowice i Paniowice, zamykającej teren polderu zalewowego.

W ćwiczeniach brało udział 12 jednostek ochrony przeciwpożarowej, ponad sześćdziesięciu ratowników.

Na miejsce przybył również z-ca burmistrza Obornik Śląskich oraz przedstawiciele zarządzania kryzysowego. Strażacy na terenie Urazu i miejscowości sąsiednich niejednokrotnie działali przy realnym zagrożeniu powodzią, nie dziwi więc, że ćwiczenia przebiegły sprawnie i płynnie. W tej chwili czekamy na oficjalny protokół końcowy zespołu z Komendy Wojewódzkiej. Teraz strażacy czekają na jak najlepszą ocenę podjętych działań.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here