Rozstrzygnięto konkurs na „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

141

W dniu 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu: XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Do konkursu zgłosiło się gospodarstwo z terenu Naszej Gminy, którego właścicielami są Państwo Honorata i Mariusz Saladra z Osolina.W konkursie wzięło udział ponad 1000 gospodarstw z terenu Dolnego Śląska. Cieszymy się, iż mimo tak ogromnej konkurencji nasi mieszkańcy zostali wyróżnieni. Dla laureatów została przewidziana nagroda rzeczowa w postaci dwóch ławek ogrodowych.
Zwycięzcami konkursu zostali Państwo Halina i Jan Smorawscy z miejscowości Zawada z gminy Syców i będą oni reprezentowali nasze województwo w konkursie centralnym

Konkurs organizowany jest od 2003 r. we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Jego celem jest zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych rolników poprzez popularyzację zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here