Budowa Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska ruszy już w lipcu

303

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, jako Lider Projektu budowy ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim podpisał w środę 21 czerwca umowy z Wykonawcami na budowę trzech odcinków ścieżek w ramach I etapu: w Miliczu, w Prusicach oraz w Żmigrodzie. W najbliższym czasie zostanie podpisana również umowa na ścieżki rowerowe w gminie Wołów. Partnerstwo na tę ważną inwestycję dla naszego regionu pozyskało ponad 6,5 mln zł z RPO WD na lata 2014-2020. Docelowo kwota dofinansowania wyniesie ponad 9 mln zł, a całkowita wartość zadania ponad 12 mln zł.

Nadszedł długo oczekiwany moment dla wielbicieli dwóch kółek, a także lubiących aktywny tryb życia. – Udało nam się wyłonić wykonawców, rozstrzygnąć przetarg na budowę I etapu Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska i prace budowlane rozpoczną się już na początku lipca, a zostaną zakończone dla trzech gmin, jeszcze w tym roku – zapowiedział Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: – W gminie Prusice ścieżki rowerowe zostaną wybudowane do połowy grudnia.

W środę 21 czerwca 2017 roku w Prusicach podpisano umowy z wykonawcami.

Wykonawcą inwestycji w Miliczu na odcinku Sułów – Gruszeczka zostało Konsorcjum Ćwik reprezentowane przez Tadeusza Ćwika, z Wińska, za kwotę 692.883,70 zł. Natomiast ścieżki rowerowe w gminie Prusice za 4.719.510,00 zł i w gminie Żmigród za 4.186.920 zł wybuduje firma Pro-Tra Building sp. z o.o. z Wrocławia, reprezentowana przez Prezesa Leszka Ziajkę. W lipcu zostanie jeszcze podpisana umowa na budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Wołów.

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego etapu zadania powstanie 22,27 km wybudowanych dróg dla rowerów, w tym w gminie Wołów na trasie Wołów – Mojęcice, w gminie Prusice – od Wszemirowa przez Prusice, Pietrowice Małe i Ligotkę do Dobrosławic (gmina Żmigród), a następnie przez Przedkowice – Powidzko – Kanclerzowice – Żmigród do Milicza.

– Na terenie gminy Prusice w ramach pierwszego etapu budowy ścieżek rowerowych powstanie ich 6,5 km – zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: –  Na fragmencie od Wszemirowa do Dobrosławic powstaną również PIT STOPY typu B – miejsce postojowe. Dwa w Prusicach oraz jedno we Wszemirowie, a także dwa PIT STOPY typu C w Pietrowicach Małych i w Ligotce. Docelowo na terenie gminy Prusice ma powstać ok. 42 km ścieżek rowerowych i 8 PIT STOPÓW. 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here