Siemianice proszą o działkę

181

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej odczytano prośbę sołtysa i mieszkańców wsi Siemianice, którzy proszą o zakup działki, która ma powierzchnię około 60 arów.

Grunt ma kosztować 55 tys. zł.

Jak tłumaczył sołtys Dawid Stawiak, działki są niezbędne do dalszego rozwoju naszej miejscowości, bo bez nich wieś nie może pozyskiwać środków zewnętrznych na działania inwestycyjne i organizację różnych imprez, takich jak Dzień Dziecka czy też Siemianicki Festiwal.
Burmistrz Arkadiusz Poprawa przyznał, że we wsi nie ma żadnych gruntów gminnych, które można by przekazać na potrzeby wsi. Mówił także, że w tym roku zakup ziemi będzie niemożliwy ze względów finansowych, ponieważ budżet (mocno inwestycyjny) ledwo udało się spiąć. Jak dodał, właścicielce gruntu zaproponowano zamianę ziemi, którą jest skłonna sprzedać na inny grunt, który jest własnością gminy i ma podobną wartość, ale właścicielka nie zgodziła się na takie rozwiązanie.
Mieszkańcom i sołtysowi pozostaje teraz czekać na konstruowanie nowego budżetu, w którym być może uda się wygospodarować pieniądze.

Jeśli okaże się, że pieniądze się znajdą, burmistrz zapewnia, że przychyli się do prośby mieszkańców.

PODZIEL SIĘ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here