Szczury dobierają się do stojących śmieci

352

Z prośbą o interwencję zgłosił się do nas mieszkaniec, który twierdzi, że wywóz odpadów jest zbyt rzadki, zwłaszcza, kiedy jest ciepło. Co gorsze zauważył, że wokół stojących worków widać coraz więcej szczurów…

Mieszkaniec poskarżył się, że na jego posesję, do worków z zalegającymi śmieciami, zaczęły się schodzić… szczury. Dodał, że widzi ich coraz więcej w całej wiosce. – Ostatnio mój pies zagryzł szczura i położył go na podjeździe – opowiada mieszkaniec Księginic. – Idzie lato, dni są upalne. Odbiór śmieci raz w miesiącu to nieporozumienie. Odpady śmierdzą, gromadzą się tam muchy, robale i gryzonie. Czy trzebnicka gmina nie może ich odbierać częściej, tak jak robią to w innych gminach? – pytał.

Czy takie sytuacje potwierdzają, że wywóz odpadów w miesiącach letnich, jest zbyt rzadki?  Jak wywóz śmieci odbywa się w naszym powiecie? I co o tym myślą mieszkańcy?

Wywóz odpadów

Na terenie powiatu trzebnickiego, podczas miesięcy wiosenno – letnich wywóz odpadów jest zwiększony. Tak na przykład w Zawoni wywóz odpadów mieszanych w miesiącach od kwietnia do października odbywa się 2 razy w miesiącu. W Prusicach i Żmigrodzie wywóz odpadów mieszanych odbywa się również 2 razy w miesiącu i co ważne, podobnie jest z tworzywami sztucznymi – plastikiem, które także wywożone są 2 razy w miesiącu. W Obornikach Śląskich odpady zmieszane odbierane są 2 razy w miesiącu, ale na przykład plastik wywożony jest w niektórych miesiącach (w zależności od miejscowości) aż 3 razy na miesiąc (kwiecień, maj, czerwiec, październik, listopad, grudzień). Na terenie gminy Wisznia Mała odpady zmieszane wywozi się 2 lub 3 razy w miesiącu, natomiast plastik w miesiącach letnich – 2 razy w miesiącu. Wydaje się, że najgorzej jest na terenie gminy Trzebnica, gdzie odpady zmieszane wywożone są 2 lub 3 razy w miesiącu (w zależności jak układa się kalendarz), ale pozostałe odpady zbierane selektywnie tylko raz w miesiącu!

Pozostałe śmieci, w tym makulatura i szkło w gminach na terenie powiatu wywożone są rzadziej – raz lub dwa razy w miesiącu. Czy to  mało, czy wystarczająco, wypowiedzieli się mieszkańcy naszego powiatu, a ich opinie przedstawiamy obok.

O wypowiedź poprosiliśmy również specjalistę, Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Trzebnicy, Renatę Widłak – Stępień:

Gmina Trzebnica posiada opracowany i zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który określa częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych, w tym odpadów wyselekcjonowanych tj. szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne itd. Regulamin ten, nie narusza wymagań sanitarnych określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Należy mieć na uwadze, że przepis ten nie przesądza jednoznacznie o częstotliwości odbierania odpadów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaopiniował pozytywnie przedstawiony wniosek z częstotliwością odbierania odpadów wyselekcjonowanych nie rzadziej niż raz w miesiącu, co nie zabrania wykonywania tych czynności częściej, jeżeli jest taka potrzeba. W przypadku przepełnienia pojemników/worków przydomowych jest również możliwość składowania w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Równocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy apeluje, aby nie wyrzucać resztek pokarmowych i niemytych opakowań po środkach spożywczych, ponieważ gromadzone resztki pokarmowe sprzyjają bytowaniu gryzoni w tych miejscach.

Na dzień dzisiejszy do tutejszej stacji sanitarno – epidemiologicznej nie wpłynęły żadne sygnały dotyczące nieprawidłowego gospodarowania odpadami lub uciążliwości związanej z występowaniem gryzoni, insektów na terenie gminy Trzebnica. Przypominam, że obowiązek systematycznego wykonywania deratyzacji należy do właścicieli nieruchomości lub jej administratorów – poinformowała dyrektor.

Odpowiednie przygotowanie śmieci

Warto zaznaczyć, że tak naprawdę często bardzo proste czynności mogą uchronić nas od nieprzyjemnych zdarzeń, jakim jest na przykład obecność insektów, czy gryzoni wokół worków z odpadami. Opłukiwanie pojemników, czy to szklanych, czy plastikowych po żywności z pewnością pomoże zmniejszyć ryzyko niebezpieczeństwa związanego z zainteresowaniem szczurów, czy rozmnażaniem much lub innych pasożytów. Insekty przyciąga przecież zapach jedzenia, a opłukane, czyste pojemniki nie będą już dla nich zachętą. Jednak płukanie opakowań, zwiększy pewnie zużycie wody, za którą płacimy.

Faktem jednak jest, że stojące cały miesiąc śmieci, nawet te posegregowane, wydzielają fetor. Mieszkańcy domów niespecjalnie mają je też gdzie trzymać. Wydaje się więc, że odbiór raz w miesiącu to zdecydowanie za mało, bo jak widać, w innych gminach, odbiór plastików odbywa się 2 razy w miesiącu. Może więc radni z gminy Trzebnica, zastanowią się i w kolejnym roku zwiększą częstotliwość odbioru śmieci? Walka z gryzoniami może być bardzo kłopotliwa, zwłaszcza gdy w niekontrolowany sposób zaczną się rozmnażać.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here