Tak pracują radni w Prusicach

343

Radni w Prusicach mniej pytają pisemnie, więcej ustanie, podczas posiedzeń rady Miasta i Gminy. Jak wyglądają wyniki pracy prusickich radnych od początku ich kadencji?

Od początku kadencji odbyło się 47 sesji Rady Miasta i Gminy Prusice. Diety radnych są wypłacane miesięcznie: Przewodniczący Rady otrzymuje kwotę w wysokości 1.324, 84 zł, Wiceprzewodniczący Rady – 1.100 zł, Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji – 1.100 zł natomiast radny, który nie pełni powyższych funkcji, otrzymuje 700 zł.

Dla ustalonej dla radnego diety potrąca się 50% w przypadku jednej nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji rady lub komisji, której jest członkiem lub 100% w przypadku drugiej i każdej  następnej nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji rady lub komisji, której jest członkiem.

 Kadencja radnych już niedługo dobiega końca, dlatego warto, aby mieszkańcy zobaczyli, jak aktywni są ich przedstawiciele i ile zarabiają na swojej pracy w samorządzie. Podsumowując pracę radnych można zauważyć jedną prawidłowość –  O zapytań i 2 interpelacje i dużo nieobecności.

Jak pracują prusiccy radni? Czy są aktywni i ile zarabiają?

Artur Bagiński – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 1.100 zł. Od początku kadencji był 2 razy nieobecny na sesjach Rady Miasta. W tym czasie nie złożył żadnego zapytania, ani interpelacji. Radny raczej nie zabiera głosu na sesjach.

Wacław Bienias – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 1.100 zł. Od początku kadencji był 3 razy nieobecny na sesjach Rady Miasta. Nie złożył żadnego zapytania, ani interpelacji.

Anna Dyjak – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 1.100 zł. Od początku kadencji była 10 razy nieobecna na sesjach Rady Miasta. Nie złożyła żadnego zapytania, ani interpelacji. Podczas sesji radna zabiera głos i pyta o sprawy ważne dla mieszkańców.

Józef Gruchała -otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 700 zł. Od początku kadencji był 4 razy nieobecny na sesjach  Rady Miasta.W tym czasie nie złożył żadnego zapytania, ani interpelacji. Radny sporadycznie zabiera głos w trakcie posiedzeń.

Zbigniew Hrycak – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 700 zł. Od początku kadencji był 8 razy nieobecny na sesjach Rady Miasta. Przez ten okres nie złożył żadnego zapytania, ani żadnej interpelacji. Podczas sesji i komisji zabiera sporadycznie głos,  poruszając tematy ważne dla mieszkańców gminy, na przykład związane z naprawą dróg.

Robert Kawalec – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 1.100 zł. Od początku kadencji był 8 razy nieobecny na sesjach Rady Miasta. W tym czasie nie zadał żadnego zapytania, ani żadnej interpelacji. Radny jest aktywny podczas posiedzeń Rady.

Grzegorz Kokoszka – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 700 zł. Od początku kadencji był 10 razy nieobecny na sesjach Rady Miasta. W tym okresie nie złożył żadnego zapytania, anie żadnej interpelacji. Zazwyczaj nie zabiera głosu podczas posiedzeń sesji.

Stanisław Leśniak – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 700 zł. Od początku kadencji był 2 razy nieobecny na sesjach Rady Miasta. W tym czasie złożył 2 interpelacje. Radny regularnie zabiera głos zarówno podczas posiedzeń sesji, jak i komisji, zadając pytania i wyrażając swoje zdanie.

 Janusz Łesak– otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 1.100 zł. Od początku kadencji był 13 razy nieobecny na sesjach i w tym czasie nie złożył także żadnych zapytań, ani interpelacji.

 Marian  Radzik – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 1.100 zł. Od początku kadencji był 4 razy nieobecny na sesjach Rady Miasta. W tym czasie nie złożył żadnego zapytania ani interpelacji. Na posiedzeniach sporadycznie aktywny.

Czesław Suchacki – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 1.100 zł. Od początku kadencji był 14 razy nieobecny na sesjach. W tym czasie nie złożył żadnego zapytania, ani interpelacji. Radny sporadycznie zabiera głos na sesjach.

Michał Syrnik – jako II Wiceprzewodniczący Rady, otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 1.100 zł. Był obecny na wszystkich sesjach, które odbyły się od początku kadencji. W tym czasie nie złożył żadnego zapytania, ani interpelacji. To aktywny podczas obrad radny.

Kamil Szydełko -otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 700 zł. Od początku kadencji był 11 razy nieobecny na sesjach. W tym czasie nie złożył żadnego zapytania, ani interpelacji. Bardzo sporadycznie odzywa się podczas posiedzeń.

Sławomir Tomaszek – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 1.100 zł. Od początku kadencji był 10 razy nieobecny na sesjach. W tym czasie nie złożył żadnego zapytania, ani interpelacji. Radny zabiera głos na sesjach.

Zbigniew Ziomek– jako Przewodniczący Rady, otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 1324,84 zł. Był obecny na wszystkich sesjach, które odbyły się od początku kadencji. W tym czasie nie złożył żadnego zapytania, ani interpelacji. Jest aktywny podczas posiedzeń, komentuje i wyjaśnia poruszane podczas sesji sprawy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here