Za co płacimy radnym? Dziś Zawonia…

498

Ile zarabiają radni? Czy przychodzą na zwoływane sesje? I czy biorą w nich udział? Poniżej prezentujemy informacje dotyczące pracy radnych Gminy Zawonia od początku ich kadencji.

Podczas posiedzeń sesji w Zawoni w dalszym ciągu niestety większość radnych wciąż milczy, a regularnie i często odzywają się głównie radne z tzw. opozycji. Zdarza się, że członkowie Rady Gminy bardziej rozmowni są na komisjach, na których w mniejszym gronie dyskutują, na zawarte w planie posiedzenia, tematy. W wyniku działania nielicznej, ale silnej opozycji obrady sesji, czy komisji, często są w Zawoni bardzo burzliwe.

A ile zarabiają radni? Radni Gminy Zawonia otrzymują diety miesięczne. Przewodniczący Rady Gminy pobiera każdego miesiąca dietę w wysokości 850 zł, Wiceprzewodniczący Rady i Przewodniczący Komisji Rady – 600 zł, Wiceprzewodniczący Komisji Rady – 500 zł, a radni nie pełniący powyższych funkcji otrzymują każdego miesiąca 450 zł.

Na zwoływane sesje i komisje członkowie Rady Gminy muszą chodzić, bo inaczej następuje potrącenie diety. O 50% jej wysokości, gdy bez usprawiedliwienia opuszczą komisję, a w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji Rady potrącenie diety w jej pełnej wysokości. Radni mogą też usprawiedliwiać nieobecność na zwołanych posiedzeniach i wtedy nie są wyciągane wobec nich konsekwencje finansowe.

Jak personalnie wygląda praca radnych w Zawoni? Poniżej prezentujemy krótkie zestawienie wysokości pobieranych diet, ilości nieobecności na sesjach od początku kadencji, ilości złożonych zapytań i interpelacji oraz krótki opis aktywności (lub jej braku) podczas posiedzeń sesji i komisji poszczególnych członków Rady.

Krzysztof Bałuk – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 600 zł. Od początku kadencji dwa razy był nieobecny na sesjach Rady Gminy. Przez ten czas złożył 7 zapytań. Radny podczas większości sesji nie zabiera głosu, jednak w wybranych problemach i tematach wyraża swoje zdanie i dąży do wyjaśnienia sprawy, również podczas komisji. Tak było m.in. ze sprawą sprzedaży alkoholu nieletnim na terenie gminy.

Sławomir Dąbrowski – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 450 zł. Radny był cztery razy nieobecny na sesjach Rady Gminy. Od początku kadencji złożył 10 zapytań. Radny zazwyczaj nie jest aktywny na sesjach. Wypowiada się sporadycznie i głównie na tematy związane z Komisją Rewizyjną, której jest członkiem. W swoich wypowiedziach proponuje między innymi wykreślenie z planu pracy komisji kontroli dotacji na rehabilitację.

Kazimierz Domagała – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 450 zł. Radny był raz nieobecny na sesji Rady Gminy. Od początku kadencji złożył 6 zapytań. Radny podczas posiedzeń sesji, czy komisji zazwyczaj nie zabiera głosu.

Izabella Grzelak – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 450 zł. Radna była raz nieobecna na sesji Rady Gminy. Od początku kadencji złożyła 2 zapytania. Radna zazwyczaj nie zabiera głosu podczas dyskusji na sesjach, czy komisjach.

Beata Kowalska – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 450 zł. Radna była obecna na wszystkich sesjach, które odbyły się od początku kadencji i złożyła 87 zapytań oraz 10 interpelacji. Radna bierze najaktywniejszy z całej Rady Gminy udział w odbywających się sesjach i komisjach. Nie boi się pytać i drążyć niewygodnych tematów, zachęca pozostałych radnych do aktywności podczas posiedzeń.

Małgorzata Kozłowska – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 500 zł. Radna była trzy razy nieobecna na sesjach Rady Gminy. Od początku kadencji złożyła 14 zapytań oraz 1 interpelację. Radna bierze czynny udział w posiedzeniach sesji i komisji. Regularnie zabiera na nich głos, zadaje pytania, odważnie wyraża swoje zdanie w różnych sprawach.

Henryk Lasota – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 600 zł. Radny był raz nieobecny na sesji Rady Gminy. Od początku kadencji złożył 1 interpelację. Radny nie zabiera głosu na posiedzeniach sesji i komisji.

Łukasz Łagoda – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 600 zł. Był 6 razy nieobecny na sesjach Rady Gminy. Radny od początku kadencji nie złożył żadnego zapytania ani interpelacji. Nie zabierał również głosu na posiedzeniach sesji, a od kilku miesięcy przestał się na nich w ogóle pojawiać. Nie bierze również udziału w pracach Komisji Rewizyjnej, mimo że oficjalnie wciąż jest jej przewodniczącym.

Marek Michałowski – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 850 zł. Był raz nieobecny na sesjach Rady Gminy. Od początku kadencji złożył 2 zapytania. Jako Przewodniczący Rady Gminy nie zabiera głosu na posiedzeniach sesji trzymając się porządku obrad, chyba że zostanie poproszony o wypowiedź. Jednak  nie zawsze odpowiada na zadane mu przez  pytania, często przekazując mikron pani Wójt lub radcy prawnemu.

Paulina Muszyńska – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 450 zł.  Od początku kadencji była 4 razy nieobecna na sesjach Rady Gminy i przez ten czas nie złożyła żadnego zapytania ani interpelacji. Radna od dłuższego czasu nie bierze w ogóle udziału w dyskusjach podczas sesji, rzadko odzywa się również podczas komisji.

Dawid Stec – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 600 zł. Radny był obecny na wszystkich sesjach Rady Gminy od początku kadencji i przez ten czas złożył 11 zapytań. Radny zabiera głos na sesjach oraz podczas posiedzeń komisji. Często zadaje pytania i przedstawia swoje propozycje rozwiązań różnych spraw.

Anna Szczepańska – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 450 zł. Radna była 5 razy nieobecna na posiedzeniach sesji Rady Gminy od początku kadencji. Przez ten czas złożyła 10 zapytań i 2 interpelacje. Radna nieregularnie bierze udział w dyskusjach podczas sesji i komisji. Kiedy już się odezwie, nie boi się wyrazić zdania w ważnych, ale też często niewygodnych i spornych sprawach.

Wiesława Wawrzyniak – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 600 zł. Radna była raz nieobecna na sesjach Rady Gminy od początku kadencji i przez ten czas nie złożyła żadnego zapytania, ani interpelacji. Radna od dłuższego czasu nie bierze aktywnego  udziału w dyskusji podczas sesji, sporadycznie zdarza się, że wypowiada się częściej  podczas komisji.

Aneta Wesołowska – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 450 zł. Radna była 18 razy nieobecna na posiedzeniach sesji Rady Gminy od początku kadencji. Przez ten czas złożyła 1 zapytanie. Radna od ponad roku nie jest obecna na posiedzeniach sesji i komisji.

Jolanta Wojtala – otrzymuje comiesięczną dietę w wysokości 500 zł. Radna była raz nieobecna na posiedzeniu sesji Rady Gminy od początku kadencji. Przez ten czas złożyła 1 zapytanie. Radna nie bierze aktywnego udziału w sesjach, ani komisjach. Zabiera głos  sporadycznie, ostatnio na przykład kilka razy wyraziła swoje zdanie w sprawie obrony łamania prawa i frekwencji, jeśli chodzi o proces odwołania sołtysa.

2 KOMENTARZY

  1. Jaki radny taka jego praca.Najlepiej pracują ci radni,którym na sercu leży dobro mieszkańców ale równocześnie utożsamiają się z miejscem w którym mieszkają.W tym konkretnym przypadku tak się chyba składa,że to radnym będącym w opozycji w stosunku do Pani wójt(czyt.radnym wykonującym rzetelnie swój mandat i kontrolującym pracę organu wykonawczego) najbardziej zależy na tej gminie.Oni nie tylko chcą przetrwać,biorąc pieniądze i nic nie robiąc,ale solidnie na to pracują.A jak widać z artykułu pozostali mają wszystko w nosie ,biorą kasę i cicho siedzą.Według mnie radni którzy nie uczestniczą w sesjach i komisjach i nie przychodzą na nie powinni ODDAĆ PIENIĄDZE NA KTÓRE NIE ZASŁUŻYLI ,nie zapracowali bo to są nasze pieniądze.Mam nadzieję,że po raz drugi już nie zostaną wybrani przez nas.Podobnie rzecz się ma z radnymi którzy się słowem nie odzywają.Jak oni nas reprezentują i przedstawiają nasze bolączki ?Posługują się językiem migowym ?Ale i takim się nie posługują,bo to widać na zamieszczanych filmach,że rąk używają tylko do głosowania i to w taki sposób,by zadowolić naszą panią wójt.Ja już rozglądam się za ludżmi na których swój oddam głos w przyszłości.

  2. Pod tym artykułem było kilka wpisów, został jeden. Podobnie dzieje sie na portalu RADNYCO i FB. Niewygodne wpisy ZNIKAJĄ !!!Czy to kolejny dowód na to , że do gminy Zawonia wróciła komunistyczna cenzura ?Czy może władza dba o swój wizerunek zamiast zabrać się do roboty?

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here