Postępują prace przy ulicy Solnej

201

Trwają prace związane z przebudową ulicy Solnej w Trzebnicy. Według zapowiedzi włodarza Trzebnicy odnawiany odcinek stanie się przedłużeniem istniejącego już deptaka, a według przewidywań remont zakończyć ma się do końca lipca tego roku.

Pierwsze plany związane z rewitalizacją tego odcinka pojawiały się już w 2013 roku, jednak na realizację tych założeń trzeba było poczekać do momentu wykupieniu tego terenu od wcześniejszego właściciela, którym była Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.

W miejscu, gdzie do niedawna znajdował się murek i trawnik, z których chętnie korzystali drobni sprzedawcy oferujący przechodnim plony swoich upraw, kwiaty albo drobne rękodzieło, pojawi się teraz nowa kostka brukowa. Obecnie trwa wyrównywanie terenu i jego uprzątnięcie. Z czasem teren ten stać ma się nowym miejscem wypoczynkowym. Pojawić mają się nowe ławeczki całkowicie nowe oświetleni. Wzbogacić ma się również roślinność. Zasadzone zostaną drzewka i… zbudowana zostanie nowoczesna fontanna.

Przetarg, który ogłoszony został pod nazwą „Rewitalizacja Gminy Trzebnica”, podzielony został na 3 etapy: przebudowę ul. Solnej, w zakresie od ul. Daszyńskiego do ul. Głowackiego, budowę fontanny przy ul. Solnej oraz przebudowę ciągu pieszo – jezdnego prowadzącego od ul. 1-go Maja do ul. Oleśnickiej. Kwota, jaką Gmina wstępnie zamierzała przeznaczyć na realizację wszystkich trzech zadań, które wchodziły w skład ogłoszonego przetargu, to 1 milion złotych. Realizacją zadań dotyczących ulicy Solnej oraz budową fontanny, zajmie się firma Polskie Surowce Skalne, zadanie wycenione zostało na kwotę 860 tys. zł.

Natomiast lokalny przedsiębiorca, firma Budmel – korty, boiska sportowe, odpowiedzialny będzie za przebudowę od ulicy 1-ego Maja do ulicy Oleśnickiej. Na tym odcinku również prowadzone są już prace rewitalizacyjne. Koszt tej inwestycji to 798 tys. zł.

Okazuje się zatem, że złożone oferty o ponad 650 tys. zł, przekraczają kwotę, jaką wstępnie zakładała gmina.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here