Odznaczenie sztandaru szkoły medalem

251

W dniu 18 maja podczas uroczystego apelu w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie odbyło się odznaczenie sztandaru szkoły medalem za współpracę z okazji 75. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich.

Medal został wręczony przez majora Jerzego Paluchniaka, prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich.

W tej ważnej dla społeczności szkolnej uroczystości udział wzięło wielu szacownych gości oraz pracownicy i uczniowie szkoły.

Gości i wszystkich zebranych powitała pani dyrektor Katarzyna Lech. W swym przemówieniu podkreśliła dotychczasowe zasługi szkoły w krzewieniu postaw patriotycznych, których owocem są m.in.: odznaczenie szkoły w dniu 10 listopada 2009 r. Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci, przekazanie szkole w dniu 15 maja 2014 r. przez Koło Sybiraków w Żmigrodzie swego Sztandaru oraz odznaczenie szkoły Medalem im. Wincentego Witosa w dniu 5 listopada 2015 r. Tegoroczne odznaczenie jest zatem kolejny raz docenieniem działań szkoły w kierunku kultywowania pamięci narodowej i propagowania sylwetki patrona Macieja Rataja w społeczności lokalnej.

O zaszczytne wyróżnienie dla szkoły wystąpił major Jerzy Paluchniak, który dzisiejsze przekazanie medalu poprzedził krótkim przemówieniem. Nakreślił zebranym historię powstania Batalionów Chłopskich oraz zasługi ruchu ludowego dla naszego kraju. Gratulując odznaczenia, wręczył także przyznane przez Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich wyróżnienie za zasługi obecnemu na ceremonii Zdzisławowi Średniawskiemu.

Dopełnieniem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Dwujęzycznych, którzy zaprezentowali poloneza oraz zaśpiewali piosenkę „Dla Macieja Rataja”, podkreślając tym samym wartości propagowane w naszej szkole.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here