Nowe taryfy za ścieki i wodę

270

Po wielu kontrowersjach, które wzbudziło błędne przygotowanie wniosku taryfowego za odprowadzanie ścieków, na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żmigrodzie, większością głosów radni uchwalili stawki, które będą obowiązywały do 31 lipca 2018 roku.

Przypomnijmy, że poprzedni wniosek taryfowy przygotowany przez PGK Dolinę Baryczny (spółkę odpowiedzialną za odprowadzanie ścieków) był niewłaściwy.

Jak czytaliśmy w uzasadnieniu uchwały o odrzucenie stawek zaproponowanych za odprowadzenie ścieków, w dniu 23 lutego tego roku, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Miliczu (PGK Doliny Baryczy) przedłożyło wniosek o zatwierdzenie taryf. „W trakcie przeprowadzonej przez burmistrza weryfikacji ustalono, że wniosek zawiera braki formalne: Spółka nie dołączyła wieloletniego planu rozwoju i modernizacji (…) Stwierdzone nieprawidłowości skutkują uznaniem przedłożonego przez PGK Dolina Baryczy wniosku jako niezgodnego z przepisami prawa„.

Radni dopytywali jak to możliwe, że wniosek został błędnie przygotowany, skoro pisali go fachowcy (podobna sytuacja była z wnioskiem taryfowym, który przygotowało MZGK w związku z opłatami za wodę).

Przypomnijmy, że zgodnie z sugestią burmistrz Roberta Lewandowskiego, oba wnioski zostały odrzucone.

Na ostatniej sesji radni jeszcze raz głosowali nad opłatami za ścieki. Nowe taryfy będą obowiązywały od 1 sierpnia 2017 roku do 31 lipca 2018 roku.

Jak się okazało, cena za metr sześcienny ścieków nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła 13,14 zł brutto (netto 12,17 zł).

Radni głosowali także nad zmianą cen wody. Teraz cena za 1 metr sześcienny wody wyniesie 4,20 zł brutto, a netto 3,89 zł. Opłata abonamentowa za wodomierz dla odbiorców opomiarowanych wyniesie 2,78 zł brutto (2,56 zł netto), stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców według norm zużycia – 1,30 zł brutto (1,2 zł netto), a stawka opłaty abonamentowej za podliczniki – 1,48 zł brutto (1,37 netto).

Radni przyjęli zaproponowane stawki. Jeszcze przed głosowaniem Karol Kalinka mówił, że podwyżka stawek za wodę (nieznaczna) zostanie przeznaczona na poprawę jakości usług.

Pozytywnym aspektem tej sprawy jest to, że kwoty uzyskane z podwyżki cen wody zostaną przeznaczone na potrzebne inwestycje. Przede wszystkim na to, żeby zwiększyć ciśnienie wody w miejscowościach, w których jest ono zbyt niskie i niewystarczające. Pieniądze pójdą także na Stację Uzdatniania Wody w Żmigródku. Moim zdaniem ta nieznaczna podwyżka jest uzasadniona – mówił radny Kalinka.

Jak przypomniał Jan Czyżowicz, podwyżka na jednym metrze sześciennym nie była drastyczna. Jak podał wyniosła 36 groszy.

 

1 KOMENTARZ

  1. Może dla Pana Czyżowicza podwyżka nie jest drastyczna, ale to jest prawie 10% podwyżki. Lepiej niech się nie wypowiada, bo z tzw. liczeniem podstawowym ma problem.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here