Mały Książę został patronem szkoły

221

We wtorek 20 czerwca miała miejsce wyjątkowa i niecodzienna uroczystość: Nadanie Imienia Małego Księcia Szkole Podstawowej w Wiszni Małej. Przygotowania do tej historycznej chwili trwały dwa lata. Przez cały ten okres społeczność szkolna wraz z rodzicami i osobami zaprzyjaźnionymi ze szkołą zastanawiała się nad wyborem odpowiedniego Patrona. Ostatecznie, po długich analizach, został wybrany Mały Książę, tytułowa postać książki Antoine`a de Saint-Exupéry`ego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wysokim Kościele. W liturgii mszy świętej czynny udział brali nauczyciele, rodzice i uczniowie oraz Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit i inni przedstawiciele władz samorządowych. Gośćmi specjalnymi byli: konsul honorowy Francji Richard Kepinski i Wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty pani Beata Ciosek. W trakcie mszy nastąpiła ceremonia poświęcenia sztandaru szkoły.

Po mszy świętej wszyscy zebrali się na terenie wokół Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej, gdzie odbywała się uroczystość. W pięknej scenerii po przeczytaniu przez wójta Jakuba Bronowickiego uchwały dotyczącej nadania imienia szkole oraz przemówieniu dyrektora szkoły pana Piotra Zaleskiego została odsłonięta tablica pamiątkowa. Dokonali tego uczniowie wcielający się w rolę Róży (Klara Kościelniak) oraz Małego Księcia (Staś Laskowski). Towarzyszyli im wójt oraz konsul Francji.

Kolejnym punktem była ceremonia przekazania Sztandaru. Rada Rodziców wprowadził Sztandar i uroczyście przekazał go dyrektorowi szkoły, który podziękował za ten cenny dar, po czym przekazał go Pocztowi Uczniów. Po przekazaniu Sztandaru odbyło się pierwsze ślubowanie reprezentantów wszystkich klas na Sztandar Szkoły.

W dalszej kolejności głos zabrali goście. Przemawiał konsul Francji Richard Kepinski, następnie pani Beata Ciosek z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, wójt Jakub Bronowicki, który złożył na ręce dyrektora prezent w postaci mapy świata oraz pięciu egzemplarzy książki „Mały Książę” wydanych w różnych językach (polskim, włoskim, portugalski, szwedzkim i rosyjskim) z prośbą o zaznaczanie na mapie państw, z których szkoła posiada już egzemplarze książki. Poprosił również obecnych, aby powracając z wyjazdów zagranicznych przywozili do szkoły kolejne egzemplarze tej książki w różnych językach świata, gdyż została ona wydana w blisko 300-stu wersjach językowych. Na zakończenie tej części uroczystości konsul Francji oraz wójt Jakub Bronowicki przeczytali fragment książki „Mały Książę” w języku francuskim i polskim.

Następnie uczniowie wystąpili z autorskim przedstawieniem przygotowanym pod kierunkiem pani Jolanty Kupis, a inspirowanym książką „Mały Książę” Antoine`a de Saint-Exupéry`ego, które bardzo wzruszyło publiczność. Następny był występ wokalno-taneczny podczas którego uczennica Justyna Masternak śpiewała, a Mały Książę oraz Róża (Vanessa Śniatecka) tańczyli. Jan Samołyk wystąpił z piosenką w języku francuskim, a po nim na scenie zagrał gitarzysta Michał Daniel Bąk. Część artystyczną zakończył występ nauczycieli z uczniami ze wspólną piosenką „To jest nasz świat”.

Na zakończenie konsul Richard Kepinski, pani wizytator Beata Ciosek oraz wójt Jakub Bronowicki złożyli okolicznościowy wpis do pamiątkowej księgi szkoły.

Uroczystość nadania imienia szkole było świętem, które zapadnie na długo w pamięci.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here