Kto powinien płacić abonament RTV?

158

Do tej pory nie płaciłeś abonamentu, choć masz telewizor? Kiedy nowa ustawa wejdzie w życie, twoje dane zostaną przekazane Poczcie Polskiej. I jeśli nie chcesz zostać ukarany, musisz zarejestrować telewizor. Dla osób, które do dziś unikają opłaty abonamentowej, nie ma niestety dobrych wiadomości. Każdy będzie musiał zapłacić, bo jak nie abonament, to srogie kary.

Według badań opinii publicznej, do posiadania telewizorów przyznaje się blisko 13,5 mln gospodarstw domowych w Polsce, z opłaty wywiązuje się zaledwie 1,1 mln. Natomiast 3,5 mln korzysta ze specjalnych zwolnień. Pozostałe 8,9 mln użytkowników – nie płaci nic.

Okazuje się również, że nakłady finansowe na media publiczne w naszym kraju są jedynymi z najniższym w całej Unii Europejskiej.

Jak będą działać nowe plany?

Platformy cyfrowe i operatorzy telewizji satelitarnych będą zobowiązani do przekazywania danych swoich klientów (imię i nazwisko, PESEL, adres miejsca zamieszkania, datę zawarcia umowy) Poczcie Polskiej. Ich obowiązkiem będzie również poinformowanie o tym klientów, a także zawiadomienie o obowiązku zarejestrowania telewizora i płacenia abonamentu. Kolejne kroki należeć będą już do Poczty Polskiej, która sprawdzać będzie, którzy klienci płatnej telewizji opłacili abonament. Tym którzy tego nie zrobili, wysyłane będzie upomnienie, a w następnej kolejności ściągane będzie zadłużenie.
Jak zapowiadał wiceminister kultury, jeśli ktoś do tej pory nie płacił abonamentu, a zacznie go regularnie opłacać od momentu wejścia ustawy w życie, to „jego nic złego nie spotka”, z powodu wcześniejszego niepłacenia abonamentu. W rzeczywistości okazać może się, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana.
W ostatniej sondzie na stronie www.nowagazeta.pl pytaliśmy czytelników, kto według nich powinien płacić abonament RTV? Okazuje się, że zdecydowana większość ankietowany, czyli blisko 52%, uważa, że NIKT. O tym, że płacić powinien każdy, kto ma telewizor lub radio uważa 22% ankietowanych, a aż 18% obstaje za ideą, że płacić powinien tylko ten, kto chce. Według 8% osób biorących udział w ankiecie okazuje się, że opłata abonamentowa obowiązywać powinna tylko przedsiębiorców.
Nowymi przepisami zajmuje się już Sejm. W życie mogą wejść już z początkiem sierpnia.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here