Kolejne dofinansowanie na budowę ścieżek rowerowych dla Żmigrodu

376

Blisko 13 km ścieżki rowerowej, 4 miejsca postojowe dla rowerzystów, 3 kładki nad rzekami – z nich będziemy mogli korzystać w przyszłym roku. Gmina Żmigród uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 4 403 000,00 zł na inwestycję budowy kolejnego odcinka ścieżki rowerowej (szacunkowa wartość projektu Gminy Żmigród to 5 180 000,00 zł).

W poniedziałek 26 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę przyznająca ponad 8 mln zł dla projektu partnerskiego trzech Gmin: Żmigród, Prusice i Wołów. Projekt pn. „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim” oszacowany jest na 9,5 mln zł, w wyniku którego na obszarze wspomnianych Gmin powstanie łącznie 28,59 km tras rowerowych.

Ścieżka w Gminie Żmigród będzie przebiegała przez miejscowości: Przedkowice – Osiek – Jamnik – Żmigród. Trasa ścieżek poprowadzona została przez tereny cenne przyrodniczo, bogate w atrakcje turystyczne oraz ciekawe miejsca pod względem krajobrazowym.

Projektowana ścieżka rozpoczynać się będzie od miejscowości Przedkowice. Następnie prowadzić będzie w kierunku Osieka, gdzie w celu przeprowadzenia trasy przez cieki wodne, wykonane zostaną dwie kładki: jedna nad zbiegającymi się rzekami Sąsiecznica oraz Struga II, a drugą nad rzeką Brzeźnica. Od miejscowości Osiek ścieżka zostaje ukierunkowana w stronę przysiółka Jamnik i tym samym wkroczy w Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” oraz Obszary NATURA 2000 (OSO – „Dolina Baryczy” i SOO „Ostoja nad Baryczą”). Od Jamnika ścieżka rowerowa przebiegać będzie przez tereny wałów rzeki Barycz. Droga ta o łącznej długości 7,24 km prowadzi do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Żmigrodzie

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here