Kilka słów o pomocy dla mieszkańców

121

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawoni jest mało znana wśród mieszkańców ze względu na tematy, którymi się zajmuje. Co jest konkretnie przedmiotem jej działań?

  Komisja przede wszystkim inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Ich celem jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.

Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Osoby dotknięte nałogami – alkoholem, używkami, przemocą w rodzinie,  niechętnie mówią o swoich problemach. Często też nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc. Przytłoczeni problemami próbują rozwiązać je sami, swoimi sposobami, które nie zawsze są skuteczne.

Aby wyjść naprzeciw tym potrzebom komisja planuje spotkania dla mieszkańców z osobami zajmującymi się na co dzień rozwiązywaniem w/w problemów. Spotkania mają na celu zwiększenie wiedzy, która pomoże lepiej zrozumieć osoby uzależnione.

Na początek będą to spotkania z terapeutą Piotrem Pudłowskim, z którym można porozmawiać już teraz w każdy wtorek w punkcie terapeutycznym przy Ośrodku Zdrowia w Zawoni.  – Postarajmy się razem wesprzeć osoby i ich rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pierwszym krokiem niech będzie udział w spotkaniu, które przybliży nam zagrożenia dzisiejszego świata, o których wiemy, które znamy ale nie umiemy z nimi walczyć, aby je pokonać. – zachęcają organizatorzy.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here